Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Beňadiková

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Váh východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1352 ako Detryhfalna. Vznikla zo starej občiny obce Uhorská Ves.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri stavbe železnice v roku 1871 bolo objavené lužické popolnicové pole.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. & …

Bobrovček

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Petruška severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1231. Patrila hradu Likava, neskôr Okolicsányiovcom. Obyvatelia v minulosti vyrábali smolu, boli známi ako dobrí tesári, šindliari a výrobcovia domáceho riadu. V rokoch 1944-1945 v okolí obce prebiehal partizánsky odboj. V roku 1946 obec vyhorela. …

Bobrovec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1231. Patrí k najstarším obciam na Liptove. Názov obce motivoval výskyt bobrov v miestnom potoku. V roku 1482 kráľ Matej Korvín potvrdil obec ako mestečko, kde sa rozvíjal murársky cech, výroba domáceho plátna a modrotlače. Začiatkom 20.storočia sa veľa obyvateľov vys …

Bobrovník

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza údajne z roku 1273. Doložená je od roku 1332, pôvodne bola služobníckou osadou varovčíkov bobrov. V 16.storočí bola zemianskou dedinou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Bukovina

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Sestrč severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1297. Obec vznikla po roku 1353. Súčasťou obce sú osady Jánošovce a Dušany.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nad sútokom Anenského potoka a Sestrče sa nachádzalo púchovské a stredoveké sídlisko. Cez obec a ďalej Sestrčskou dolinou vied …

Cintoríny v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Symbolický cintorín. Symbolický cintorín sa nachádza severne od vrchu Ostredok /1.167,4m/ nad Demänovskou dolinou. Je venovaný obetiam hôr.   KRÁĽOVA LEHOTA. Lesnícky cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Lesnícky cintorín bol zriadený okolo roku 1803. Nachádza sa v časti Čierny Váh v areáli rímsko-katolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice. Nachádzajú sa tu zaujímavé náhrobn …

Demänovská Dolina

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v severných svahoch Nízkych Tatier. Leží v doline, ktorú vymodelovala riečka Demänovka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1963. V roku 1964 obec vznikla oddelením od miestnej časti Demänová, ktorá patrí k Liptovskému Mikulášu. Najznámejšia dolina v Nízkych Tatrách s významnými strediskami turistiky a cestovného ruchu tvorí samostatnú admini …

Dopravné a športové stavby v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Považská lesná železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Do roku 1971 bolo mesto konečnou stanicou úzkorozchodnej železnice, ktorá bola zrušená. Zostala z nej iba koľaj. Nachádza sa juhozápadne od rímsko-katolíckeho Kostola navštívenia Panny Márie. Lesná železnička v Liptovskom Hrádku sústreďuje mobiliár bývalej Čiernovážskej lesnej železnice, ktorej výstavba sa začala v roku 1913, na základe povolen …

Drobná architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ TRNOVEC. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný pranier, stĺp hanby, pochádza zo 17.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v starom centre obce severne od kostola. …

Dúbrava

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Dúbravka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1372. Patrila zemanom z Ráztok, neskôr rodinám Kubínyiovcov a ďalším. V 2.polovici 18.storočia tu boli otvorené bane na železnú rudu a antimón, ktoré pracovali do roku 1908. V roku 1945 boli obnovené a koncom 80.rokov 20.storočia opäť zatvor …

TOPlist