Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Pamätný dom. J. Greichmann. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom básnika J. Greichmanna /1822-1897/ bol postavený v klasicistickom slohu na prelome 18. a 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce Hybe 309. Pamätná tabuľa J. Greichmanna. (Pozri Pamätné tabu …

Hradiská v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ SIELNICA. Havránok. Národná kultúrna pamiatka Výšinné hradisko a hrádok vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Výšinné hradisko. Nachádza sa v lokalite Liptovská Mara, Havránok na kóte 684,0m. Skúmaná archeologická lokalita sprístupnená verejnosti. Rekonštrukcie zrubových stavieb a expozície Liptovského múzea. Ľudia tu žili od strednej doby laténskej až do starej rímskej doby, Havránok bol teda osíd …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Liptovský Mikuláš

NOVÝ HRAD (HRÁDOK) Zrúcaniny gotického nížinného hradu zo 14.storočia a kaštieľa s renesančnými obytnými budovami, s opevneným predhradím. Stojí na malej vyvýšenine pri rieke Belá, uprostred roviny, od ktorej ho pôvodne delila vodná priekopa (v súčasnosti má podobu jazierka) severne od mesta Liptovský Hrádok. Hrad vznikol po roku 1312 okolo staršej strážnej veže vedľa dôležitej považskej cesty. Doložený je z roku 1314. Starý vnútorný h …

Kaštiele v okrese Liptovský Mikuláš

BEŇADIKOVÁ. Kúria klasicistická. Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.   BEŇADIKOVÁ. Kúria renesančná. Pôvodne renesančná kúria zo 17.storočia. Klasicisticky prestavaná s čiastočne zachovanými renesančnými klenbami.   KRÁĽOVA LEHOTA. Kaštieľ Jána Lehotského. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický komposesorátny kaštieľ bol postavený v 1.tretine 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 197 …

Ľudová architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

BUKOVINA   Gazdovská usadlosť. V časti Dušany sa nachádza renovovaná zaujímavá gazdovská usadlosť z polovice 19.storočia.   Ľudový dom s areálom. Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1975. Stojí pri ceste do Sestrčskej doliny č.15. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1896. Upravovaný bol v rokoch 1977-1980. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojprie …

Pamiatkové územia v okrese Liptovský Mikuláš

PAMIATKOVÁ ZÓNA HYBE Územie obce bolo 1.10.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA LIPTOVSKÝ HRÁDOK Územie časti mesta a okolie hradu bolo 17.8.1994 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA LIPTOVSKÝ JÁN Územie obce bolo 20.7.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2005 boli upravené jej hranice.   PAMIATKOVÁ ZÓNA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Územie …

Sídliská v okrese Liptovský Mikuláš

PROSIEK. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka Opevnené sídlisko vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Opevnené sídlisko. Opevnené sídlisko, hrádok na kóte 800,0m. Sídlisko bolo osídlené v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku. Hrádok sa nachádza pri ústí Prosieckej doliny. Val. Viditeľný val z obdobia neskorého laténu a mladohalštatu. …

TOPlist