Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Múzeá

Galérie v okrese Liptovský Mikuláš

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA. Liptovský Mikuláš. Centrum Kolomana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre mesta, v najstaršej svetskej budove z 15.storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s kostolom svätého Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie …

Múzeá v okrese Liptovský Mikuláš

LITERÁRNO-HISTORICKÉ MÚZEUM JANKA KRÁĽA. Liptovský Mikuláš. Múzeum Janka Kráľa vzniklo v roku 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Sídlom múzea sa stala Ilešháziovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Juraja Jánošíka. Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Otvorené bolo v  …

Skanzeny v okrese Liptovský Mikuláš

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA - HRAD LIPTOV. Bukovina. Archeologická expozícia v prírode na hrade Liptov severozápadne od obce Bukovina je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. Verejnosti sú prístupné zvyšky odkrytej architektúry po stavebno-konzervátorských úpravách na základe archeologického výskumu. Je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku.   ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM V PRÍRODE LIPTOVSKÁ MARA - HAVRÁNOK. L …

» Kategórie

TOPlist