Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Považská lesná železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Do roku 1971 bolo mesto konečnou stanicou úzkorozchodnej železnice, ktorá bola zrušená. Zostala z nej iba koľaj. Nachádza sa juhozápadne od rímsko-katolíckeho Kostola navštívenia Panny Márie. Lesná železnička v Liptovskom Hrádku sústreďuje mobiliár bývalej Čiernovážskej lesnej železnice, ktorej výstavba sa začala v roku 1913, na základe povolen …

Drobná architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ TRNOVEC. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný pranier, stĺp hanby, pochádza zo 17.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v starom centre obce severne od kostola. …

Ruiny a základy v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ ANNA. Ruina kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruina stredovekého (ranogotického) rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny z obdobia okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 15.-16., 17. a 19.storočí a v 30.-40.rokoch 20.storočia.Bola to jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom. Zachovali sa časti muriva. Nachádza sa v extraviláne obce. …

Vojenské stavby v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Partizánske bunkre. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Súbor štyroch partizánskych bunkrov v dolinke Krčahovo. Boli postavené v roku 1944 počas 2.svetovej vojny. Upravené boli v rokoch 1964 a 1990. Bunkre majú obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, sú jednopodlažné.   LIPTOVSKÁ PORÚBKA. Partizánske bunkre. Južne od Brtkovice v smere na vrch Slemä /1.513,7m/ sa nachádzajú zvyšky pa …

Výrobné stavby v okrese Liptovský Mikuláš

KVAČANY. Vodný mlyn. Gejdošovský mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v Kvačianskej doline v lokalite Oblazy 97. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Drevený vodný, Gejdošovský, tzv. Horný mlyn, bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1981-1987. Má obdĺžnikový pôdorys, tropriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Hospodárska stavba. …

TOPlist