Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Evanjelické kostoly v okrese Liptovský Mikuláš

DÚBRAVA Nový moderný evanjelický kostol bol postavený v roku 1992.   HYBE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kostol postavený v rokoch 1822-1826. Upravený bol v rokoch 1906 a 2005. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým ukončením presbytéria. Autorom je Milan Michal Harminc. Časť vnútorného zariadenia pochádza z pôvodného, dreveného kostola. Oltár z roku 1737 a  …

Galérie v okrese Liptovský Mikuláš

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA. Liptovský Mikuláš. Centrum Kolomana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre mesta, v najstaršej svetskej budove z 15.storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s kostolom svätého Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie …

Galovany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Paludžanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1297. Obec sa spomína v roku 1600.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Gôtovany

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Črmník juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1267. Obec sa spomína v roku 1358.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Fiačice …

Historické budovy v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Pamätný dom. J. Greichmann. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom básnika J. Greichmanna /1822-1897/ bol postavený v klasicistickom slohu na prelome 18. a 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce Hybe 309. Pamätná tabuľa J. Greichmanna. (Pozri Pamätné tabu …

Hradiská v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ SIELNICA. Havránok. Národná kultúrna pamiatka Výšinné hradisko a hrádok vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Výšinné hradisko. Nachádza sa v lokalite Liptovská Mara, Havránok na kóte 684,0m. Skúmaná archeologická lokalita sprístupnená verejnosti. Rekonštrukcie zrubových stavieb a expozície Liptovského múzea. Ľudia tu žili od strednej doby laténskej až do starej rímskej doby, Havránok bol teda osíd …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Liptovský Mikuláš

NOVÝ HRAD (HRÁDOK) Zrúcaniny gotického nížinného hradu zo 14.storočia a kaštieľa s renesančnými obytnými budovami, s opevneným predhradím. Stojí na malej vyvýšenine pri rieke Belá, uprostred roviny, od ktorej ho pôvodne delila vodná priekopa (v súčasnosti má podobu jazierka) severne od mesta Liptovský Hrádok. Hrad vznikol po roku 1312 okolo staršej strážnej veže vedľa dôležitej považskej cesty. Doložený je z roku 1314. Starý vnútorný h …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Hrob s náhrobníkom J. Greichmanna. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s historizujúcim náhrobníkom básnika a dramatika Jakuba Greichmanna /1822-1897/ bol zhotovený v roku 1898. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na miestnom cintoríne, severovýchodne od hlavného vstupu.   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hrob M. M. Hodžu s náhrobkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobkom M. M. Hodžu /1811-187 …

Huty

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podtatranskej brázde, pod severnými svahmi Chočských vrchov. Leží na brehoch riečky Kvačianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1748. Nepriamo sa územie obce spomína v roku 1545. V 16.-18.storočí tu bola sklárska huta. Obec sa vyvinula začiatkom 16.storočia, keď sa okolo sklárskej huty usadili goralskí osadníci. V súvislo …

Hybe

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Hybica východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1239. Spomína sa ako poľnohospodárska obec. V polovici 13.storočia bola kolonizovaná Nemcami. V roku 1265 Nemci pre obec získali mestské privilégiá a pokúšali sa tu dolovať zlato. V roku 1433 prešli cez obec husitské vojská. V roku 1535 bola …

TOPlist