Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Ižipovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území pochádza z roku 1286. Obec sa spomína v rokoch 1304 a 1391. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Liptovská Sielnica. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Jakubovany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Trnovec severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je písomne doložená až v roku 1474. Patrila medzi zemianske obce s vlastníctvom viacerých rodov. Svoj poľnohospodársky charakter si zachovala dodnes.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Severozápadne od  obce na Vysokom Hrádku sa nachá …

Jalovec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na ľavom brehu Jalovského potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1317. Obec je písomne doložená v roku 1391. Obec sa vyvíjala v chotári obce Bobrovec. Do roku 1848 patrila zemianskej rodine Baanovcov a Trsteného. V roku 1945 v okolí obce prebiehali veľmi ťažké …

Jamník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Jamníček východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1346.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kalvárie v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC Neskorobaroková kaplnka z 18.storočia.   HUTY   JAKUBOVANY   JALOVEC. Pod Lipovcom.   KVAČANY. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Objekt pôvodne slúžil k uskladňovaniu obilia ako sýpka. Neskôr bol stavebne upravený a doplnený presbytériom a vežou. V roku 1900 bol osadený oltár s výjavom Božského Srdca Ježišovho. V roku 1989 sa pristavila sakristia a následne v r …

Kaštiele v okrese Liptovský Mikuláš

BEŇADIKOVÁ. Kúria klasicistická. Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.   BEŇADIKOVÁ. Kúria renesančná. Pôvodne renesančná kúria zo 17.storočia. Klasicisticky prestavaná s čiastočne zachovanými renesančnými klenbami.   KRÁĽOVA LEHOTA. Kaštieľ Jána Lehotského. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický komposesorátny kaštieľ bol postavený v 1.tretine 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 197 …

Konská

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch Konského potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1337.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kráľova Lehota

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu a Váhu a rieky Boca, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1361. Obec vznikla v polovici 14.storočia na území patriacom uhorskému kráľovi, z čoho pochádza aj jej názov. Obyvatelia pracovali v lesoch, boli rybármi, pltníkmi a od polovice …

Kríže v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

TOPlist