Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kvačany

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu po južnými svahmi Chočských vrchov v Podtatranskej kotline, v Chočskom podhorí. Leží na brehoch riečky Kvačianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1256. Obec je ďalej písomne doložená v roku 1379, kedy patrila zemanom. Z prelomu 18. a 19.storočia sa zachoval rukopisný kancionál duchovných spevov. V roku 1944 v oko …

Lazisko

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu po severnými svahmi Nízkych Tatier v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Paludžanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1283. Ďalšie zmienky o obci sú z roku 1352. Je to podhorská obec južne od Vodnej nádrže Liptovskej Mary.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na vrchu Zvon sa nachádzalo hradisko z doby železnej a …

Liptovská Anna

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu pod južnými svahmi Chočských vrchov v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1396. Prvá písomná zmienka je z roku 1517. Obec /ľudovo Svätána/ s farou je doložená z roku 1297. Časť obce patrila Sielnickému hradu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí obce nálezy en …

Liptovská Kokava

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Dovalovec východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1469. Prvá zmienka o obci je z roku 1715.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Liptovská Porúbka

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Liptovskej kotliny  Nízkych Tatier. Leží na brehoch rieky Váh  juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území je z roku 1180. Obec vznikla v 14.storočí na majetkoch rodiny Szentiványiovcov. Obyvatelia boli v minulosti poľnohospodármi, pltníkmi, košikármi a od 18.storočia mnohí pracovali v hrádockých drevárskych a železiarskych p …

Liptovská Sielnica

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara na pravom brehu riečky Kvačianka, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256. Už v roku 1463 sa obec rozvíjala ako poddanské zemepanské mestečko, keď kráľ Matej udelil obci práva mesta. Od roku 1945 sa obec začala úradne nazývať Liptovská Sielnica. …

Liptovské Beharovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci pochádzajú z rokov 1231 a 1295. V roku 1945 bola osada Beníky vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Liptovské Kľačany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresného mesta pod severnými svahmi Nízkych Tatier v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Kľačianka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1474, patrila zemianskej rodine. V 18.storočí tu boli otvorené bane na železnú rudu, ktoré ale čoskoro zanikli. V rokoch 1944-1945 tu prebiehal partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍD …

Liptovské Matiašovce

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu  v Podtatranskej kotline. Leží na ľavom brehu Suchého potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Územie obce je písomne doložené z roku 1262. Obec vznikla v roku 1283 a neskoršie sa rozdelila na Nižné a Vyšné Matiašovce. V roku 1924 sa obe obce opäť zlúčili.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na vrchu Konislava sa našiel črepový materiál halštatskej kultúry. …

Liptovský Hrádok

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na sútoku riek Váh a Belá juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Predchodcom obce bola osada Belsko existujúca už v 13.storočí. Hoci onedlho zanikla, kontinuitu osídlenia tohto územia udržal hrad Hrádok postavený na malej vyvýšenine pri rieke Belá. Prvá písomná zmienka o obci na sútoku Váhu a Belej pochádza …

TOPlist