Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Liptovský Ján

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na brehoch riečky Štiavnica juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Územie obce sa spomína v roku 1221. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1263, kedy kráľ Belo IV. kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimirska a Kenska, odmenil za verné vojenské služby Bogomírovho syna Vavrinca z Liptova, k …

Liptovský Mikuláš

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Váhu východne od Vodnej nádrže Liptovská Mara.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. O obci Ráztoky, ktorá bola zatopená pri výstavbe Vodnej nádrže Liptovská Mara je prvá písomná zmienka z roku 1229. Od 13.storočia sa obec vyvíja ako poddanské mestečko. Patrila k majetku zemepánov Pongrácovcov. V roku 1433 bolo vypli …

Liptovský Ondrej

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na sútoku riečky Trnovec a Konského potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. Obec sa vyvinula už v 13.storočí. V rokoch 1332 a 1352 sa spomína ako obec s farou. Patrila k malým zemianskym dedinám s poľnohospodárskym obyvateľstvom, o čom svedčí existencia mlyna zo 16.storočia. V roku 1928 zasiahla …

Liptovský Peter

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na pravom brehu riečky Belá, na brehoch Mlynského potoka, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. Názov obce pochádza od mena duchovného patróna miestneho gotického kostola. V roku 1363 dostala obec trhové výsady a stala sa poddanským mestečkom. Neskôr bola ni …

Liptovský Trnovec

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1265, ďalšia z roku 1283. V roku 1429 získala mestské výsady a bola povýšená na mesto. Od 16.storočia bola poddanským mestečkom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V severnej časti obce boli objavené 3 významné mo …

Ľubeľa

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Kľačianka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1278, kedy sa spomína časť Kráľovská Ľubeľa. V roku 1535 je prvá zmienka o časti Zemianska Ľubeľa. Obe obce začas patrili ku kráľovským majetkom. Obce sa zlúčili v roku 1924. V 18.storočí sa v okolí obce rozvíjalo baníctvo, boli tu bane na …

Ľudová architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

BUKOVINA   Gazdovská usadlosť. V časti Dušany sa nachádza renovovaná zaujímavá gazdovská usadlosť z polovice 19.storočia.   Ľudový dom s areálom. Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1975. Stojí pri ceste do Sestrčskej doliny č.15. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1896. Upravovaný bol v rokoch 1977-1980. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojprie …

Malatíny

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Malatínka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pri potoku Malatínka, doloženom z roku 1263 pri ohraničovaní chotára Partizánskej Ľupče. Prvá písomná zmienka o území je z roku 1270. Ďalšia zmienka z roku 1341. V 14.storočí sa obec rozdelila na Nižný, Stredný a Horný Malatín, ktoré mali spoločný názov Tri Malatíny.  …

Malé Borové

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Skorušinských a Chočských vrchov, v Podtatranskej brázde. Leží na brehoch Sviniarskeho potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1650. Ďalšie zmienky z roku 1696. Kopaničiarska obec vznikla v 16.storočí, keď sa tu usadilo goralské obyvateľstvo z hornej Oravy.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Malužiná

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Nízkych Tatrách. Leží v doline riečky Malužiná juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území je z roku 1771. Obec vznikla v 18.storočí, keď tu bol postavený hámor na meď. Prvá písomná zmienka je z roku 1812. V 18.-19.storočí tu bola sklárska huta, v 19.storočí pracháreň a neskôr továreň na rámy a lišty. V roku 1944 v okolí obce prebiehali ťažké boje. …

TOPlist