Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pribylina

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, pod južnými svahmi Západných Tatier, v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Belá východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1286 a 1332. V roku 1286 sa obec spomína pod názvom Perbenye ako majetok Ondreja, zakladateľa rodu Pongráczovcov, ktorému obec patrila až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Meno obec dostala od slov …

Prosiek

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, pod južnými svahmi Chočských vrchov, v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Prosiečanka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky pochádzajú z rokov 1280 a 0352. Od roku 1584 bola obec sídlom zemianskeho rodu Jóbovcov-Kubínyiovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Opevnené sídlisko, hrádok na kóte 800,0m. Sídlisko bolo osídle …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC. Kostol svätého Juraja, mučeníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka zo 14.storočia, v polovici 16.storočia renesančne upravený. V roku 1723 bol barokovo rozšírený. Kostol tvoria v podstate dva kostoly spojené do kríža. Prvý kostol, neskorogotický, smerom východ-západ, pochádza pravdepodobne z roku 1415. V rokoch 1550-1560 bol t …

Ruiny a základy v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ ANNA. Ruina kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruina stredovekého (ranogotického) rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny z obdobia okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 15.-16., 17. a 19.storočí a v 30.-40.rokoch 20.storočia.Bola to jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom. Zachovali sa časti muriva. Nachádza sa v extraviláne obce. …

Sídliská v okrese Liptovský Mikuláš

PROSIEK. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka Opevnené sídlisko vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Opevnené sídlisko. Opevnené sídlisko, hrádok na kóte 800,0m. Sídlisko bolo osídlené v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku. Hrádok sa nachádza pri ústí Prosieckej doliny. Val. Viditeľný val z obdobia neskorého laténu a mladohalštatu. …

Skanzeny v okrese Liptovský Mikuláš

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA - HRAD LIPTOV. Bukovina. Archeologická expozícia v prírode na hrade Liptov severozápadne od obce Bukovina je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. Verejnosti sú prístupné zvyšky odkrytej architektúry po stavebno-konzervátorských úpravách na základe archeologického výskumu. Je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku.   ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM V PRÍRODE LIPTOVSKÁ MARA - HAVRÁNOK. L …

Smrečany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier, v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Smrečianka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1272 a 1299. V 18.storočí sa neďaleko obce ťažila železná ruda. Obyvatelia sa zaoberali murárstvom, roľníctvom, chovom oviec a doplnkovými remeslami. V roku 1944 za účasť obce v SNP Nemci podnikli …

Sochy a busty v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC. Socha svätého Jozefa s dieťaťom. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1967. Ľudová práca z roku 1805. Nachádza sa severovýchodne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Pieskovcový pilier sochy svätého Jozefa. Má štvorcový pôdorys. Socha. Socha svätého Jozefa s dieťaťom.   BOBROVEC. Súsošie Krista s anjelmi. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pods …

Svätý Kríž

POLOHA. Obec leží v centrálnej  časti okresu pod severnými svahmi Nízkych Tatier, v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Paludžanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1277. Vtedy ju Ladislav IV. vymenil za Nedožery  a v roku 1281 ju daroval Serafínovi z Okoličného. V 13.storočí je doložená fara a kostol. Do roku 1945 boli v obci dva mlyny.   HISTÓRIA OSÍDLE …

Synagógy v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická stavba neologickej synagógy postavená v rokoch 1842-1846, prestavaná v roku 1906. Bola postavená na mieste staršej synagógy z 1.polovice 18.storočia, ktorá v roku 1878 vyhorela. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďová, dvojpodlažná. Autorom prestavby v roku 1906 je Leopold Baumhorn. Stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Hollého 14. Dnes sa synagóga využíva …

TOPlist