Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Vyšná Boca

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Nízkych Tatrách. Leží v Bocianskej doline, na brehoch riečky Boca, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1470, ďalšia zmienka z roku 1552. Pôvodne bola administratívnou súčasťou Nižnej Boce. V polovici 19.storočia sa odčlenila z bývalých obcí Kráľovská a Svätojánska Boca. Do roku 1911 v obci prosperovalo baníctvo. V chotári sa dolovalo železo, zlat …

Závažná Poruba

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na ľavom brehu Váhu juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území je z roku 1263, prvá písomná zmienka o obci z roku 1377. Obec sa vyčlenila z chotára obce Liptovský Ján a po prvýkrát sa spomína v roku 1377. Patrila rodine Szentiványiovcov a jej obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, tesárstvom a mu …

Žiar

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Smrečianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1349. Obec vznikla v 13.storočí. Jej názov pochádza od slova žiarenie /vypálenie a klčovanie lesa/. Obyvatelia sa zaoberali pasením oviec a pálením uhlia. K tradičným prácam žien okrem tkania plátna a pokr …

Zvonice v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVNÍK   JALOVEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Drevená rámová zvonica z roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1974. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce na návsi.   KRÁĽOVA LEHOTA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Rámová drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v roku 1803. Dvojpodlažná stav …

TOPlist