Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Symbolický cintorín. Symbolický cintorín sa nachádza severne od vrchu Ostredok /1.167,4m/ nad Demänovskou dolinou. Je venovaný obetiam hôr.   KRÁĽOVA LEHOTA. Lesnícky cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Lesnícky cintorín bol zriadený okolo roku 1803. Nachádza sa v časti Čierny Váh v areáli rímsko-katolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice. Nachádzajú sa tu zaujímavé náhrobn …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Hrob s náhrobníkom J. Greichmanna. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s historizujúcim náhrobníkom básnika a dramatika Jakuba Greichmanna /1822-1897/ bol zhotovený v roku 1898. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na miestnom cintoríne, severovýchodne od hlavného vstupu.   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hrob M. M. Hodžu s náhrobkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobkom M. M. Hodžu /1811-187 …

Kríže v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Pamätná tabuľa J. Greichmanna. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika J. Greichmanna /1822-1897/ je od roku 1922 osadená na jeho rodnom dome v obci Hybe 309. Dom stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce.   LIPTOVSKÝ JÁN. Pamätná tabuľa J. Čajaka. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa a učiteľa Jána Čaja …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA Pamätníky SNP.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Biela púť.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Lúčky.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Pamätník J. Švermu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätník Jána Švermu /1901-1944/ v štýle socialistického realizmu stojí od roku 1961 na vrchu Ostredok /1.167,4m/ nad Demänovskou dolinou v jeho južnej časti. Autormi sú L. Beisetzer a L. Snopek.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Ostredok. Pomník …

Sochy a busty v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC. Socha svätého Jozefa s dieťaťom. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1967. Ľudová práca z roku 1805. Nachádza sa severovýchodne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Pieskovcový pilier sochy svätého Jozefa. Má štvorcový pôdorys. Socha. Socha svätého Jozefa s dieťaťom.   BOBROVEC. Súsošie Krista s anjelmi. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pods …

TOPlist