Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Liptovský Mikuláš

DÚBRAVA Nový moderný evanjelický kostol bol postavený v roku 1992.   HYBE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kostol postavený v rokoch 1822-1826. Upravený bol v rokoch 1906 a 2005. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým ukončením presbytéria. Autorom je Milan Michal Harminc. Časť vnútorného zariadenia pochádza z pôvodného, dreveného kostola. Oltár z roku 1737 a  …

Kalvárie v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC Neskorobaroková kaplnka z 18.storočia.   HUTY   JAKUBOVANY   JALOVEC. Pod Lipovcom.   KVAČANY. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Objekt pôvodne slúžil k uskladňovaniu obilia ako sýpka. Neskôr bol stavebne upravený a doplnený presbytériom a vežou. V roku 1900 bol osadený oltár s výjavom Božského Srdca Ježišovho. V roku 1989 sa pristavila sakristia a následne v r …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC. Kostol svätého Juraja, mučeníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka zo 14.storočia, v polovici 16.storočia renesančne upravený. V roku 1723 bol barokovo rozšírený. Kostol tvoria v podstate dva kostoly spojené do kríža. Prvý kostol, neskorogotický, smerom východ-západ, pochádza pravdepodobne z roku 1415. V rokoch 1550-1560 bol t …

Synagógy v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická stavba neologickej synagógy postavená v rokoch 1842-1846, prestavaná v roku 1906. Bola postavená na mieste staršej synagógy z 1.polovice 18.storočia, ktorá v roku 1878 vyhorela. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďová, dvojpodlažná. Autorom prestavby v roku 1906 je Leopold Baumhorn. Stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Hollého 14. Dnes sa synagóga využíva …

Zvonice v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVNÍK   JALOVEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Drevená rámová zvonica z roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1974. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce na návsi.   KRÁĽOVA LEHOTA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Rámová drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v roku 1803. Dvojpodlažná stav …

TOPlist