Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Liptovský Mikuláš

ČERVENÉ PIESKY Prírodná pamiatka je súčasťou NPR Prosiecka dolina. Ochrana trvalého 15m vysokého vodopádu, vytvoreného na tektonickom styku rôzne odolných hornín. Voda pritekajúca z flyšu sa po krátkom úseku na vápencoch prepadá do dolomitového podložia. Nachádza sa v bočnej tiesňave Prosieckej doliny.   MACHNATÔ Vodopád sa nachádza v Nízkych Tatrách, v NAPANT-e v NPP Demänovské jaskyne v nadmorskej výške 950 na toku Ma …

Vojenské stavby v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Partizánske bunkre. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Súbor štyroch partizánskych bunkrov v dolinke Krčahovo. Boli postavené v roku 1944 počas 2.svetovej vojny. Upravené boli v rokoch 1964 a 1990. Bunkre majú obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, sú jednopodlažné.   LIPTOVSKÁ PORÚBKA. Partizánske bunkre. Južne od Brtkovice v smere na vrch Slemä /1.513,7m/ sa nachádzajú zvyšky pa …

Východná

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na rozmedzí Kozích chrbtov a Liptovskej kotliny. Leží na pravom brehu Váhu, na brehoch riečky Východnianka, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1269. Obec vznikla v 2.polovici 13.storočia. Podstatne ju ovplyvnilo osídlenie zo Spiša. Od roku 1469 patrila panstvu Liptovský Hrádok. Od 16.storočia sa tu rozvíjalo dobytkárstvo. Rozvíjal sa …

Výrobné stavby v okrese Liptovský Mikuláš

KVAČANY. Vodný mlyn. Gejdošovský mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v Kvačianskej doline v lokalite Oblazy 97. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Drevený vodný, Gejdošovský, tzv. Horný mlyn, bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1981-1987. Má obdĺžnikový pôdorys, tropriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Hospodárska stavba. …

Vyšná Boca

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Nízkych Tatrách. Leží v Bocianskej doline, na brehoch riečky Boca, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1470, ďalšia zmienka z roku 1552. Pôvodne bola administratívnou súčasťou Nižnej Boce. V polovici 19.storočia sa odčlenila z bývalých obcí Kráľovská a Svätojánska Boca. Do roku 1911 v obci prosperovalo baníctvo. V chotári sa dolovalo železo, zlat …

Významné stromy v okrese Liptovský Mikuláš

VEĽKÉ BOROVÉ Na severnom okraji obce stojí mohutná borovica s obvodom kmeňa 460cm, výškou 24m a vekom 300 rokov, ktorá bola v roku 2004 vyhlásená za strom roka na Slovensku. …

Záhrady v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovská Ondrášová. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Záhrada s historickou zeleňou bola zriadená v 1.polovici 19.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne v lokalite Pod Čerencom pri renesančnej kúrii.   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Okoličné. Kláštorná záhrada pri kláštore františkánov v Okoličnom. …

Závažná Poruba

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na ľavom brehu Váhu juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území je z roku 1263, prvá písomná zmienka o obci z roku 1377. Obec sa vyčlenila z chotára obce Liptovský Ján a po prvýkrát sa spomína v roku 1377. Patrila rodine Szentiványiovcov a jej obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, tesárstvom a mu …

Žiar

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Smrečianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1349. Obec vznikla v 13.storočí. Jej názov pochádza od slova žiarenie /vypálenie a klčovanie lesa/. Obyvatelia sa zaoberali pasením oviec a pálením uhlia. K tradičným prácam žien okrem tkania plátna a pokr …

TOPlist