Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ TRNOVEC. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný pranier, stĺp hanby, pochádza zo 17.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v starom centre obce severne od kostola. …

Dúbrava

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Dúbravka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1372. Patrila zemanom z Ráztok, neskôr rodinám Kubínyiovcov a ďalším. V 2.polovici 18.storočia tu boli otvorené bane na železnú rudu a antimón, ktoré pracovali do roku 1908. V roku 1945 boli obnovené a koncom 80.rokov 20.storočia opäť zatvor …

Evanjelické kostoly v okrese Liptovský Mikuláš

DÚBRAVA Nový moderný evanjelický kostol bol postavený v roku 1992.   HYBE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kostol postavený v rokoch 1822-1826. Upravený bol v rokoch 1906 a 2005. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým ukončením presbytéria. Autorom je Milan Michal Harminc. Časť vnútorného zariadenia pochádza z pôvodného, dreveného kostola. Oltár z roku 1737 a  …

Galérie v okrese Liptovský Mikuláš

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA. Liptovský Mikuláš. Centrum Kolomana Sokola vzniklo v roku 2002. Je situované v centre mesta, v najstaršej svetskej budove z 15.storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s kostolom svätého Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie …

Galovany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Paludžanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1297. Obec sa spomína v roku 1600.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Gôtovany

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Črmník juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1267. Obec sa spomína v roku 1358.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Fiačice …

Historické budovy v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Pamätný dom. J. Greichmann. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom básnika J. Greichmanna /1822-1897/ bol postavený v klasicistickom slohu na prelome 18. a 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce Hybe 309. Pamätná tabuľa J. Greichmanna. (Pozri Pamätné tabu …

Hradiská v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ SIELNICA. Havránok. Národná kultúrna pamiatka Výšinné hradisko a hrádok vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Výšinné hradisko. Nachádza sa v lokalite Liptovská Mara, Havránok na kóte 684,0m. Skúmaná archeologická lokalita sprístupnená verejnosti. Rekonštrukcie zrubových stavieb a expozície Liptovského múzea. Ľudia tu žili od strednej doby laténskej až do starej rímskej doby, Havránok bol teda osíd …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Liptovský Mikuláš

NOVÝ HRAD (HRÁDOK) Zrúcaniny gotického nížinného hradu zo 14.storočia a kaštieľa s renesančnými obytnými budovami, s opevneným predhradím. Stojí na malej vyvýšenine pri rieke Belá, uprostred roviny, od ktorej ho pôvodne delila vodná priekopa (v súčasnosti má podobu jazierka) severne od mesta Liptovský Hrádok. Hrad vznikol po roku 1312 okolo staršej strážnej veže vedľa dôležitej považskej cesty. Doložený je z roku 1314. Starý vnútorný h …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Hrob s náhrobníkom J. Greichmanna. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s historizujúcim náhrobníkom básnika a dramatika Jakuba Greichmanna /1822-1897/ bol zhotovený v roku 1898. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na miestnom cintoríne, severovýchodne od hlavného vstupu.   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hrob M. M. Hodžu s náhrobkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobkom M. M. Hodžu /1811-187 …

TOPlist