Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Huty

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podtatranskej brázde, pod severnými svahmi Chočských vrchov. Leží na brehoch riečky Kvačianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1748. Nepriamo sa územie obce spomína v roku 1545. V 16.-18.storočí tu bola sklárska huta. Obec sa vyvinula začiatkom 16.storočia, keď sa okolo sklárskej huty usadili goralskí osadníci. V súvislo …

Hybe

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Hybica východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1239. Spomína sa ako poľnohospodárska obec. V polovici 13.storočia bola kolonizovaná Nemcami. V roku 1265 Nemci pre obec získali mestské privilégiá a pokúšali sa tu dolovať zlato. V roku 1433 prešli cez obec husitské vojská. V roku 1535 bola …

Ižipovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území pochádza z roku 1286. Obec sa spomína v rokoch 1304 a 1391. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Liptovská Sielnica. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Jakubovany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Trnovec severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je písomne doložená až v roku 1474. Patrila medzi zemianske obce s vlastníctvom viacerých rodov. Svoj poľnohospodársky charakter si zachovala dodnes.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Severozápadne od  obce na Vysokom Hrádku sa nachá …

Jalovec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na ľavom brehu Jalovského potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1317. Obec je písomne doložená v roku 1391. Obec sa vyvíjala v chotári obce Bobrovec. Do roku 1848 patrila zemianskej rodine Baanovcov a Trsteného. V roku 1945 v okolí obce prebiehali veľmi ťažké …

Jamník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Jamníček východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1346.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Jaskyne v okrese Liptovský Mikuláš

ABRI PRI LÍŠČOM BRLOHU Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách, v Demänovských vrchoch v nadmorskej výške 994m v katastri obce Liptovský Ján.   ABRI PRI MEDVEDEJ (NÍZKA PRI MEDVEDEJ) Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách, v Demänovských vrchoch v nadmorskej výške 869m v katastri obce Liptovský Ján.   ABRI …

Kalvárie v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC Neskorobaroková kaplnka z 18.storočia.   HUTY   JAKUBOVANY   JALOVEC. Pod Lipovcom.   KVAČANY. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Objekt pôvodne slúžil k uskladňovaniu obilia ako sýpka. Neskôr bol stavebne upravený a doplnený presbytériom a vežou. V roku 1900 bol osadený oltár s výjavom Božského Srdca Ježišovho. V roku 1989 sa pristavila sakristia a následne v r …

Kaštiele v okrese Liptovský Mikuláš

BEŇADIKOVÁ. Kúria klasicistická. Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.   BEŇADIKOVÁ. Kúria renesančná. Pôvodne renesančná kúria zo 17.storočia. Klasicisticky prestavaná s čiastočne zachovanými renesančnými klenbami.   KRÁĽOVA LEHOTA. Kaštieľ Jána Lehotského. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický komposesorátny kaštieľ bol postavený v 1.tretine 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 197 …

TOPlist