Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Konská

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch Konského potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1337.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kráľova Lehota

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu a Váhu a rieky Boca, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1361. Obec vznikla v polovici 14.storočia na území patriacom uhorskému kráľovi, z čoho pochádza aj jej názov. Obyvatelia pracovali v lesoch, boli rybármi, pltníkmi a od polovice …

Kríže v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ JÁN Termálne kúpele boli známe už v 14.storočí. V 19.storočí vznikli malé kúpele a od 19. do polovice 20.storočia sa rozvíjajú. Nachádza sa tu niekoľko termálnych minerálnych prameňov /uhličité, sírnaté, sadrovcové, zemité kyselky s teplotou 26-29˚C/. V súčasnosti sa voda prameňov využíva na rekreačné účely. …

Kvačany

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu po južnými svahmi Chočských vrchov v Podtatranskej kotline, v Chočskom podhorí. Leží na brehoch riečky Kvačianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1256. Obec je ďalej písomne doložená v roku 1379, kedy patrila zemanom. Z prelomu 18. a 19.storočia sa zachoval rukopisný kancionál duchovných spevov. V roku 1944 v oko …

Lazisko

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu po severnými svahmi Nízkych Tatier v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Paludžanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1283. Ďalšie zmienky o obci sú z roku 1352. Je to podhorská obec južne od Vodnej nádrže Liptovskej Mary.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na vrchu Zvon sa nachádzalo hradisko z doby železnej a …

Liptovská Anna

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu pod južnými svahmi Chočských vrchov v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1396. Prvá písomná zmienka je z roku 1517. Obec /ľudovo Svätána/ s farou je doložená z roku 1297. Časť obce patrila Sielnickému hradu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí obce nálezy en …

Liptovská Kokava

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Dovalovec východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1469. Prvá zmienka o obci je z roku 1715.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Liptovská Porúbka

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Liptovskej kotliny  Nízkych Tatier. Leží na brehoch rieky Váh  juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území je z roku 1180. Obec vznikla v 14.storočí na majetkoch rodiny Szentiványiovcov. Obyvatelia boli v minulosti poľnohospodármi, pltníkmi, košikármi a od 18.storočia mnohí pracovali v hrádockých drevárskych a železiarskych p …

Liptovská Sielnica

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara na pravom brehu riečky Kvačianka, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256. Už v roku 1463 sa obec rozvíjala ako poddanské zemepanské mestečko, keď kráľ Matej udelil obci práva mesta. Od roku 1945 sa obec začala úradne nazývať Liptovská Sielnica. …

TOPlist