Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Liptovské Beharovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci pochádzajú z rokov 1231 a 1295. V roku 1945 bola osada Beníky vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Liptovské Kľačany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresného mesta pod severnými svahmi Nízkych Tatier v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Kľačianka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1474, patrila zemianskej rodine. V 18.storočí tu boli otvorené bane na železnú rudu, ktoré ale čoskoro zanikli. V rokoch 1944-1945 tu prebiehal partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍD …

Liptovské Matiašovce

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu  v Podtatranskej kotline. Leží na ľavom brehu Suchého potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Územie obce je písomne doložené z roku 1262. Obec vznikla v roku 1283 a neskoršie sa rozdelila na Nižné a Vyšné Matiašovce. V roku 1924 sa obe obce opäť zlúčili.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na vrchu Konislava sa našiel črepový materiál halštatskej kultúry. …

Liptovský Hrádok

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na sútoku riek Váh a Belá juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Predchodcom obce bola osada Belsko existujúca už v 13.storočí. Hoci onedlho zanikla, kontinuitu osídlenia tohto územia udržal hrad Hrádok postavený na malej vyvýšenine pri rieke Belá. Prvá písomná zmienka o obci na sútoku Váhu a Belej pochádza …

Liptovský Ján

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na brehoch riečky Štiavnica juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Územie obce sa spomína v roku 1221. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1263, kedy kráľ Belo IV. kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimirska a Kenska, odmenil za verné vojenské služby Bogomírovho syna Vavrinca z Liptova, k …

Liptovský Mikuláš

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Váhu východne od Vodnej nádrže Liptovská Mara.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. O obci Ráztoky, ktorá bola zatopená pri výstavbe Vodnej nádrže Liptovská Mara je prvá písomná zmienka z roku 1229. Od 13.storočia sa obec vyvíja ako poddanské mestečko. Patrila k majetku zemepánov Pongrácovcov. V roku 1433 bolo vypli …

Liptovský Ondrej

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na sútoku riečky Trnovec a Konského potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. Obec sa vyvinula už v 13.storočí. V rokoch 1332 a 1352 sa spomína ako obec s farou. Patrila k malým zemianskym dedinám s poľnohospodárskym obyvateľstvom, o čom svedčí existencia mlyna zo 16.storočia. V roku 1928 zasiahla …

Liptovský Peter

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na pravom brehu riečky Belá, na brehoch Mlynského potoka, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. Názov obce pochádza od mena duchovného patróna miestneho gotického kostola. V roku 1363 dostala obec trhové výsady a stala sa poddanským mestečkom. Neskôr bola ni …

Liptovský Trnovec

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severne od Vodnej nádrže Liptovská Mara, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1265, ďalšia z roku 1283. V roku 1429 získala mestské výsady a bola povýšená na mesto. Od 16.storočia bola poddanským mestečkom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V severnej časti obce boli objavené 3 významné mo …

Ľubeľa

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Kľačianka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1278, kedy sa spomína časť Kráľovská Ľubeľa. V roku 1535 je prvá zmienka o časti Zemianska Ľubeľa. Obe obce začas patrili ku kráľovským majetkom. Obce sa zlúčili v roku 1924. V 18.storočí sa v okolí obce rozvíjalo baníctvo, boli tu bane na …

TOPlist