Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Ľudová architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

BUKOVINA   Gazdovská usadlosť. V časti Dušany sa nachádza renovovaná zaujímavá gazdovská usadlosť z polovice 19.storočia.   Ľudový dom s areálom. Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1975. Stojí pri ceste do Sestrčskej doliny č.15. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1896. Upravovaný bol v rokoch 1977-1980. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojprie …

Malatíny

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Malatínka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pri potoku Malatínka, doloženom z roku 1263 pri ohraničovaní chotára Partizánskej Ľupče. Prvá písomná zmienka o území je z roku 1270. Ďalšia zmienka z roku 1341. V 14.storočí sa obec rozdelila na Nižný, Stredný a Horný Malatín, ktoré mali spoločný názov Tri Malatíny.  …

Malé Borové

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Skorušinských a Chočských vrchov, v Podtatranskej brázde. Leží na brehoch Sviniarskeho potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1650. Ďalšie zmienky z roku 1696. Kopaničiarska obec vznikla v 16.storočí, keď sa tu usadilo goralské obyvateľstvo z hornej Oravy.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Maloplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NPR DEMÄNOVSKÁ DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1929, novelizované v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.368.800m2. Rastlinné spoločenstvo lesných porastov reprezentujú fytocenózy trávnatých bučinových smrečín a smrekových kosodrevín. V drevinovom zložení prevláda Pinus silvest …

Malužiná

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Nízkych Tatrách. Leží v doline riečky Malužiná juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území je z roku 1771. Obec vznikla v 18.storočí, keď tu bol postavený hámor na meď. Prvá písomná zmienka je z roku 1812. V 18.-19.storočí tu bola sklárska huta, v 19.storočí pracháreň a neskôr továreň na rámy a lišty. V roku 1944 v okolí obce prebiehali ťažké boje. …

Mestské turistické okruhy v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Liptovský Mikuláš

LITERÁRNO-HISTORICKÉ MÚZEUM JANKA KRÁĽA. Liptovský Mikuláš. Múzeum Janka Kráľa vzniklo v roku 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Sídlom múzea sa stala Ilešháziovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Juraja Jánošíka. Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Otvorené bolo v  …

Náučné chodníky v okrese Liptovský Mikuláš

NCH BACÚCH - BOCA Náučný chodník sa nachádza v NP Nízke Tatry. Chodník začína na križovatke štátnej cesty č.66 /Brezno- Červená skala/ na križovatke do obce Bacúch. Pokračuje do obce Nižná Boca, kde pri kostole končí. Chodník je dlhý 14km, s prevýšením 690m. Čas prechodu je 5 hodín 30 minút. Je zameraný prírodovedne /história baníctva/, ochranársky a historicky. Je samoobslužný, na požiadanie aj sprievodcovský, líniový, obojsmerný, p …

TOPlist