Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Nižná Boca

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Nízkych Tatrách. Leží v Bocianskej doline, na brehoch riečky Boca, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1230. V stredoveku tu prekvitalo baníctvo a vznik obce je s ním spojený. Už pred 13.storočím sa tu dolovalo zlato. V polovici 16.storočia tu boli otvorené bane na zlato, striebro, meď a železo. Bane postupne upadali ale ťažb …

Pamätné tabule v okrese Liptovský Mikuláš

HYBE. Pamätná tabuľa J. Greichmanna. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika J. Greichmanna /1822-1897/ je od roku 1922 osadená na jeho rodnom dome v obci Hybe 309. Dom stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce.   LIPTOVSKÝ JÁN. Pamätná tabuľa J. Čajaka. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa a učiteľa Jána Čaja …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA Pamätníky SNP.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Biela púť.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Lúčky.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Pamätník J. Švermu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätník Jána Švermu /1901-1944/ v štýle socialistického realizmu stojí od roku 1961 na vrchu Ostredok /1.167,4m/ nad Demänovskou dolinou v jeho južnej časti. Autormi sú L. Beisetzer a L. Snopek.   DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Ostredok. Pomník …

Pamiatkové územia v okrese Liptovský Mikuláš

PAMIATKOVÁ ZÓNA HYBE Územie obce bolo 1.10.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA LIPTOVSKÝ HRÁDOK Územie časti mesta a okolie hradu bolo 17.8.1994 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA LIPTOVSKÝ JÁN Územie obce bolo 20.7.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2005 boli upravené jej hranice.   PAMIATKOVÁ ZÓNA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Územie …

Parky v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Lipová aleja. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Lipová aleja zriadená v roku 1777, v ktorej sa nachádza historická zeleň sa nachádza v pamiatkovej zóne pri Szentiványiovskom kaštieli.   LIPTOVSKÝ JÁN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Park s historickou zeleňou zriadený v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne pri Szentiványiovskom kaštieli na Kúpeľnej ulici …

Partizánska Ľupča

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Ľupčianka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1252. V roku 1263 mala obec početné privilégiá. Je to jedna z najstarších obcí v oblasti. V polovici 13.storočia bola kolonizovaná Nemcami. V roku 1270 boli obci udelené mestské výsady, bola aj strediskom Liptovskej župy. Od roku 1500 boli mests …

Pavčina Lehota

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod severnými svahmi Nízkych Tatier. Leží na ľavom brehu riečky Demänovka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1280, ďalšia zmienka z roku 1365. Vtedy prešla na zákupné právo, patrila rodine Bodických. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva a prác v lese venovali doplnkovým zamestnaniam, napríklad výrobe a tkaniu plátna, výrobe zvonov a vr …

Pavlova Ves

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Petruška severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1469. V roku 1945 v okolí obce prebiehali ťažké boje a obec bola vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Podtureň

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu pod severnými svahmi Nízkych Tatier v Liptovskej kotline. Leží na brehoch Váhu juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1331 a 1345. Vtedy patrila podturnianskym zemanom, v ktorých vlastníctve zostala až do roku 1848. Vyvíjala sa ako zemianska poľnohospodárska obec. Názov obce pochádza od slova „turňa“ (strážna veža) …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Liptovský Mikuláš

Centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (Liptovská kotlina, Popradská kotlina). Severozápad okresu zasahujú celky Chočské vrchy (Prosečné, Sielnické vrchy) a Podtatranská brázda (Zuberecká brázda). Juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (Ďumbierske Tatry, Kráľovohoľské Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (Važecký chrbát). Severovýchod okresu tvorí celok Tatry (Západné Tatry).   POHORIA.   CHOČSKÉ VRCHY Pohorie pa …

TOPlist