Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Predajne v okrese Liptovský Mikuláš

LMP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Pribylina

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, pod južnými svahmi Západných Tatier, v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Belá východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1286 a 1332. V roku 1286 sa obec spomína pod názvom Perbenye ako majetok Ondreja, zakladateľa rodu Pongráczovcov, ktorému obec patrila až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Meno obec dostala od slov …

Prirodzené vodné plochy v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVECKÉ PLESÁ Dve plesá v južnej časti Západných Karpát v závere Bobroveckej doliny pod sedlom Pálenica /1.573,0m/. Biele Bobrovecké pleso a Čierne Bobrovecké pleso.   BYSTRÉ PLESÁ Skupina štyroch plies ľadovcového pôvodu v závere Bystrej doliny. Sú to najvyššie položené plesá v Západných Tatrách. Tri Vyšné Bystré plesá sa nachádzajú priamo pod Bystrou /2.248,4m/ v ľadovcovom kotle v nadmorskej výške 1.879m. Z nich n …

Prosiek

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, pod južnými svahmi Chočských vrchov, v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Prosiečanka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky pochádzajú z rokov 1280 a 0352. Od roku 1584 bola obec sídlom zemianskeho rodu Jóbovcov-Kubínyiovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Opevnené sídlisko, hrádok na kóte 800,0m. Sídlisko bolo osídle …

Relax v okrese Liptovský Mikuláš

LMR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC. Kostol svätého Juraja, mučeníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka zo 14.storočia, v polovici 16.storočia renesančne upravený. V roku 1723 bol barokovo rozšírený. Kostol tvoria v podstate dva kostoly spojené do kríža. Prvý kostol, neskorogotický, smerom východ-západ, pochádza pravdepodobne z roku 1415. V rokoch 1550-1560 bol t …

Rozhľadne v okrese Liptovský Mikuláš

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ ANNA. Ruina kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruina stredovekého (ranogotického) rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny z obdobia okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 15.-16., 17. a 19.storočí a v 30.-40.rokoch 20.storočia.Bola to jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom. Zachovali sa časti muriva. Nachádza sa v extraviláne obce. …

Sídliská v okrese Liptovský Mikuláš

PROSIEK. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka Opevnené sídlisko vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Opevnené sídlisko. Opevnené sídlisko, hrádok na kóte 800,0m. Sídlisko bolo osídlené v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku. Hrádok sa nachádza pri ústí Prosieckej doliny. Val. Viditeľný val z obdobia neskorého laténu a mladohalštatu. …

Skalné útvary v okrese Liptovský Mikuláš

BABKY V Západných Tatrách pod vrcholom Babky /1.566,4m/ sa nachádza skalný útvar, podľa ktorého bol vrch pomenovaný. Súbor troch skál poniže vrcholu pripomína tri sediace ženy v krojoch.   KAĎA V Liptovskom Jáne sa nachádza travertínový útvar pod názvom Kaďa.   OKNO Známe skalné okno v NPR Ohnište, ktoré sa nachádza západne od vrcholu Ohnišťa /1.538,0m/. Výška tohto nepravidelného otvoru je 10m a patrí k n …

TOPlist