Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Liptovský Mikuláš

BOROVICA V MATIAŠOVCIACH Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Borovica limbová s obvodom kmeňa 229cm, výškou 20m, priemerom koruny 8m a vekom 90 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Liptovské Matiašovce v sade J. Krčmárika.   DUB V PROSIEKU Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Dub letný s obvodom kmeňa 515cm, výškou 27m, priemerom koruny 20m a vekom 120 …

Jaskyne v okrese Liptovský Mikuláš

ABRI PRI LÍŠČOM BRLOHU Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách, v Demänovských vrchoch v nadmorskej výške 994m v katastri obce Liptovský Ján.   ABRI PRI MEDVEDEJ (NÍZKA PRI MEDVEDEJ) Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách, v Demänovských vrchoch v nadmorskej výške 869m v katastri obce Liptovský Ján.   ABRI …

Kúpele v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ JÁN Termálne kúpele boli známe už v 14.storočí. V 19.storočí vznikli malé kúpele a od 19. do polovice 20.storočia sa rozvíjajú. Nachádza sa tu niekoľko termálnych minerálnych prameňov /uhličité, sírnaté, sadrovcové, zemité kyselky s teplotou 26-29˚C/. V súčasnosti sa voda prameňov využíva na rekreačné účely. …

Maloplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NPR DEMÄNOVSKÁ DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1929, novelizované v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.368.800m2. Rastlinné spoločenstvo lesných porastov reprezentujú fytocenózy trávnatých bučinových smrečín a smrekových kosodrevín. V drevinovom zložení prevláda Pinus silvest …

Parky v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Lipová aleja. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Lipová aleja zriadená v roku 1777, v ktorej sa nachádza historická zeleň sa nachádza v pamiatkovej zóne pri Szentiványiovskom kaštieli.   LIPTOVSKÝ JÁN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Park s historickou zeleňou zriadený v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne pri Szentiványiovskom kaštieli na Kúpeľnej ulici …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Liptovský Mikuláš

Centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (Liptovská kotlina, Popradská kotlina). Severozápad okresu zasahujú celky Chočské vrchy (Prosečné, Sielnické vrchy) a Podtatranská brázda (Zuberecká brázda). Juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (Ďumbierske Tatry, Kráľovohoľské Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (Važecký chrbát). Severovýchod okresu tvorí celok Tatry (Západné Tatry).   POHORIA.   CHOČSKÉ VRCHY Pohorie pa …

Prirodzené vodné plochy v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVECKÉ PLESÁ Dve plesá v južnej časti Západných Karpát v závere Bobroveckej doliny pod sedlom Pálenica /1.573,0m/. Biele Bobrovecké pleso a Čierne Bobrovecké pleso.   BYSTRÉ PLESÁ Skupina štyroch plies ľadovcového pôvodu v závere Bystrej doliny. Sú to najvyššie položené plesá v Západných Tatrách. Tri Vyšné Bystré plesá sa nachádzajú priamo pod Bystrou /2.248,4m/ v ľadovcovom kotle v nadmorskej výške 1.879m. Z nich n …

Skalné útvary v okrese Liptovský Mikuláš

BABKY V Západných Tatrách pod vrcholom Babky /1.566,4m/ sa nachádza skalný útvar, podľa ktorého bol vrch pomenovaný. Súbor troch skál poniže vrcholu pripomína tri sediace ženy v krojoch.   KAĎA V Liptovskom Jáne sa nachádza travertínový útvar pod názvom Kaďa.   OKNO Známe skalné okno v NPR Ohnište, ktoré sa nachádza západne od vrcholu Ohnišťa /1.538,0m/. Výška tohto nepravidelného otvoru je 10m a patrí k n …

Umelé vodné plochy v okrese Liptovský Mikuláš

VN BEŠEŇOVÁ   VN ČIERNY VÁH Prečerpávacia vodná elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto druhu na Slovensku. Nádrž v údolí má objem 3,7milióna m3 vody. Horná betónová nádrž je na krasovej plošine Turková. Voda sa prečerpáva z dolnej nádrže v nadmorskej výške 733m do hornej, ktorá je v nadmorskej výške 1.160m a prevádza sa na turbíny podzemnými prívodmi vybudovanými tak, že svahy NPR Turková a jej porasty ostali neporušené. …

Územia európskeho významu v okrese Liptovský Mikuláš

BELÁ /SKUEV0141/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Belá vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 471,66ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské vod …

TOPlist