Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Veľkoplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY /NAPANT/ Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený 14.6.1978 a v roku 1997 bola upravená jeho hranica. V rokoch 2004 a 2005 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia je 72.842ha a ochranné pásmo je 110.162ha. Územie sa vyznačuje rozmanitosťou fyziogeografických pomerov, výskytom mnohých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, hodnotnými krasovými výtvormi, minerálnymi prameňmi a tichými zákutiami. Predst …

Vodopády v okrese Liptovský Mikuláš

ČERVENÉ PIESKY Prírodná pamiatka je súčasťou NPR Prosiecka dolina. Ochrana trvalého 15m vysokého vodopádu, vytvoreného na tektonickom styku rôzne odolných hornín. Voda pritekajúca z flyšu sa po krátkom úseku na vápencoch prepadá do dolomitového podložia. Nachádza sa v bočnej tiesňave Prosieckej doliny.   MACHNATÔ Vodopád sa nachádza v Nízkych Tatrách, v NAPANT-e v NPP Demänovské jaskyne v nadmorskej výške 950 na toku Ma …

Významné stromy v okrese Liptovský Mikuláš

VEĽKÉ BOROVÉ Na severnom okraji obce stojí mohutná borovica s obvodom kmeňa 460cm, výškou 24m a vekom 300 rokov, ktorá bola v roku 2004 vyhlásená za strom roka na Slovensku. …

Záhrady v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovská Ondrášová. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Záhrada s historickou zeleňou bola zriadená v 1.polovici 19.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne v lokalite Pod Čerencom pri renesančnej kúrii.   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Okoličné. Kláštorná záhrada pri kláštore františkánov v Okoličnom. …

TOPlist