Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Vodné Plochy

Prirodzené vodné plochy v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVECKÉ PLESÁ Dve plesá v južnej časti Západných Karpát v závere Bobroveckej doliny pod sedlom Pálenica /1.573,0m/. Biele Bobrovecké pleso a Čierne Bobrovecké pleso.   BYSTRÉ PLESÁ Skupina štyroch plies ľadovcového pôvodu v závere Bystrej doliny. Sú to najvyššie položené plesá v Západných Tatrách. Tri Vyšné Bystré plesá sa nachádzajú priamo pod Bystrou /2.248,4m/ v ľadovcovom kotle v nadmorskej výške 1.879m. Z nich n …

Umelé vodné plochy v okrese Liptovský Mikuláš

VN BEŠEŇOVÁ   VN ČIERNY VÁH Prečerpávacia vodná elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto druhu na Slovensku. Nádrž v údolí má objem 3,7milióna m3 vody. Horná betónová nádrž je na krasovej plošine Turková. Voda sa prečerpáva z dolnej nádrže v nadmorskej výške 733m do hornej, ktorá je v nadmorskej výške 1.160m a prevádza sa na turbíny podzemnými prívodmi vybudovanými tak, že svahy NPR Turková a jej porasty ostali neporušené. …

TOPlist