Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Belá-Dulice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Belianskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1282. Vznikla spojením dvoch obcí. Do roku 1848 patrila blatnickému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Dulický hrádok z včasnej doby dejinnej, laténu s nepravidelným pôdorysom sa nachádza juhov …

Benice

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na brehoch rieky Turiec.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1267.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Blatnica

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží južne od okresného mesta na brehoch Gaderského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1230. Vyvinula sa z podhradia hradu Blatnica, postaveného v 13.storočí. Spomína sa v súvislosti s ním v roku 1300. Bola známa ako obec olejkárov a šafraníkov, ktorí cestovali najmä do Poľska a Ruska. Počas SNP v  …

Bystrička

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží juhozápadne od okresného mesta na rieke Bystrička.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258. Patrila hradu Blatnica. V obci mal svoje letovisko prvý československý prezident T. G. Masaryk. Počas SNP v roku 1944 prebiehali v okolí obce ťažké boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko Hrádok z včasnej doby …

Chránené stromy v okrese Martin

BREST V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE Za chránený bol vyhlásený v roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 439cm, výškou 26m, priemerom koruny 16m a vekom 150m. Strom je významný z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.   BUK V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE …

Cintoríny v okrese Martin

MARTIN. Pamätný národný cintorín. Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Pamätný národný cintorín bol založený na začiatku 19.storočia ale celonárodný význam získal v 2.polovici 19.storočia, v období keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Nachádza sa na Sklabinskej ceste. Na cintoríne sú pochovaní poprední spisovatelia, básnici, dramatici …

Ďanová

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na brehoch Blatnického potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zbierka o obci je z roku 1252. Počas SNP v roku 1944 prebiehali v okolí obce ťažké boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Diaková

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Sklabinského potoka.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1327 a 1348.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolný Kalník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1255 a 1355. Počas SNP v rokoch 1943-1945 prebiehali v okolí obce ťažké partizánske boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist