Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Belá-Dulice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Belianskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1282. Vznikla spojením dvoch obcí. Do roku 1848 patrila blatnickému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Dulický hrádok z včasnej doby dejinnej, laténu s nepravidelným pôdorysom sa nachádza juhov …

Benice

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na brehoch rieky Turiec.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1267.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Blatnica

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží južne od okresného mesta na brehoch Gaderského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1230. Vyvinula sa z podhradia hradu Blatnica, postaveného v 13.storočí. Spomína sa v súvislosti s ním v roku 1300. Bola známa ako obec olejkárov a šafraníkov, ktorí cestovali najmä do Poľska a Ruska. Počas SNP v  …

Bystrička

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží juhozápadne od okresného mesta na rieke Bystrička.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258. Patrila hradu Blatnica. V obci mal svoje letovisko prvý československý prezident T. G. Masaryk. Počas SNP v roku 1944 prebiehali v okolí obce ťažké boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko Hrádok z včasnej doby …

Cintoríny v okrese Martin

MARTIN. Pamätný národný cintorín. Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Pamätný národný cintorín bol založený na začiatku 19.storočia ale celonárodný význam získal v 2.polovici 19.storočia, v období keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Nachádza sa na Sklabinskej ceste. Na cintoríne sú pochovaní poprední spisovatelia, básnici, dramatici …

Ďanová

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na brehoch Blatnického potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zbierka o obci je z roku 1252. Počas SNP v roku 1944 prebiehali v okolí obce ťažké boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Diaková

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Sklabinského potoka.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1327 a 1348.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolný Kalník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1255 a 1355. Počas SNP v rokoch 1943-1945 prebiehali v okolí obce ťažké partizánske boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dopravné a športové stavby v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dražkovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Sklabinského potoka.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1242 a 1266. Obec vznikla na bývalej kráľovskej zemi. Patrila drobným zemianskym rodinám. Počas SNP v roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

TOPlist