Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Vrícko

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v objatí Malej Fatry a pohoria Žiar. Leží juhozápadne od okresného mesta na brehoch rieky Vríca.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1505 a 1594. Obec vznikla v 14.storočí a patrila jezuitom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MES …

Vrútky

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží severozápadne od okresného mesta na sútoku Váhu a Turca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1255. Je doložená ako obec zemanov Vrútockých-Ruttkayovcov. V rokoch 1870-1872 bola cez obec vybudovaná železničná trať Žilina – Košice a v rokoch 1872-1875 železničná trať Vrútky – Zvolen. V obci boli vtedy založené že …

Výrobné stavby v okrese Martin

BLATNICA. Sýpka pri dome č.9. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Kamenná sýpka v ľudovom štýle z 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.9.   BLATNICA. Sýpka pri dome č.11. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Kamenná sýpka v ľudovom štýle z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obd …

Významné stromy v okrese Martin

TREBOSTOVO Pri renesančnom kaštieli sa nachádza park. V parku rastú mnohé exempláre mohutných starých líp. …

Žabokreky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline- Leží južne od okresného mesta na brehoch Belianskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1282.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Záborie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline v podhorí Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta na ľavom brehu Sklabinského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Záhrady v okrese Martin

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM. Kláštorná záhrada. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prírodno-krajinárska kláštorná záhrada s historickou zeleňou a lipovou alejou z 18.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne pri premoštrátskom kláštore na ulici Gymnaziálna. Okolo záhrady je fragment murovaného oplotenia s drevenou výplňou z konca 19.storočia.   MARTIN. Záhrada pri 1.sídle Matice slovenskej. Národná kultúrna pamiatk …

Zvonice v okrese Martin

BLATNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 2.polovice 18.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce pri sýpke pri dome č.11.   FOLKUŠOVÁ Baroková zvonica z roku 1782.   MARTIN Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Murovaná baroková zvonica z roku 1754. Upravovan …

TOPlist