Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dražkovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Sklabinského potoka.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1242 a 1266. Obec vznikla na bývalej kráľovskej zemi. Patrila drobným zemianskym rodinám. Počas SNP v roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Drobná architektúra v okrese Martin

NECPALY. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa pred juhozápadnou fasádou Justovského kaštieľa v parku s historickou zeleňou.   SUČANY. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kamenný pranier, stĺp hanby, z 30.rokov 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1945, v 2.polovici 20.storočia a v roku 2000. Má kruhový pôdorys a stojí pred ev …

Evanjelické kostoly v okrese Martin

BELÁ-DULICE Secesný novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Belá.   BLATNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Klasicistický sieňový tolerančný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1785-1786. V rokoch 1815-1817 bola pristavaná veža. Obnovovaný bol v rokoch 1838, 1936 a 1970-1980. Jednoloďová jednovežová stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža. V interiéri sa …

Folkušová

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1331. Počas SNP v rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Galérie v okrese Martin

TURČIANSKA GALÉRIA. Martin. Turčianska galéria vznikla v roku 1983 a nadviazala na tradície martinského národného centra, ktorého úsilie vyvrcholili založením Národnej galérie slovenskej (pôsobila v rokoch 1933 až polovica 50.rokov). Turčianske galéria sa orientuje predovšetkým na začiatky moderného slovenského výtvarného umenia, ktorého významné osobnosti sú tvorbou zviazané s Turcom. Osobitným obdobím, na ktoré sa galéria zameriava, …

Historické budovy v okrese Martin

BLATNICA. Pamätná chata. Národná kultúrna pamiatka Chata a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1979. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná chata. Zrubová partizánska chata bola postavená v 1.polovici 20.storočia. Sídlilo v nej veliteľstvo partizánskej skupiny počas SNP. Chata má pôdorys v tvare L, štvordielnu päťpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Chata stojí v Gaderskej doline v lokalite Brestová. Pamätná tabuľa sídl …

Horný Kalník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1225 a 1375.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hradiská v okrese Martin

BELÁ-DULICE. Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Hradisko Hradište z včasnej doby dejinnej, laténu s lichobežníkovým pôdorysom sa nachádza juhovýchodne od časti Dulice na vrchu Hradište /890,7m/.   BELÁ-DULICE. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Dulický hrádok z včasnej doby dejinnej, laténu s nepravidelným pôdorysom sa nachádza juhovýchodne od časti Dulice.   BLATNICA. Pl …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Martin

BLATNICA Hrad bol postavený okolo roku 1252. Prvá správa o hrade pochádza z roku 1300, keď bol jeho majiteľom Peter z Brezovice. Neskôr sa stal kráľovským majetkom. Hrad postavili na ochranu cesty zvanej Via Magna, ktorá viedla z Nitry na sever. Keď sa ale začala používať západnejšie situovaná pohodlnejšia cesta z Nitry cez Mošovce do Martina a ďalej na sever, stará cesta pod menom Antiqua via stratila svoj pôvodný význam a dôležitosť …

TOPlist