Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Kúpele v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Laskár

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na pravom brehu Turca.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1255 a 1577.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Laskár Valentová Do roku 1991 bola sa …

Ležiachov

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta na ľavom brehu Turca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. Počas SNP v rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Lipovec

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží severne od okresného mesta na pravom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1374. V roku 1397 sa obec spomína, keď ju kráľ Žigmund daroval Petrovi, synovi Ondrejovmu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za 1.ČSR pracovali v lesoch, časť obyvateľov v podnikoch vo Vrútkach a v Martine. Počas SNP …

Ľudová architektúra v okrese Martin

BLATNICA Zachovalo sa tu niekoľko murovaných domov, sýpok a klenutých brán (šafranícke usadlosti), ktoré sú vzácnou pamiatkou ľudovej architektúry Turca.   Ľudový dom č.39. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Murovaný ľudový dom z polovice 19.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti obce Blatnica 39.   Ľudový dom č.277. N …

Maloplošné chránené územia v okrese Martin

NPR BORIŠOV Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Borisov. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.497.400m2. Územie predstavuje ojedinele zachovalý, urbanizačne podstatne nezasiahnutý záver jednej z najtypickejších dolín turčianskej časti Veľkej Fatry. Ochrana zachovalých spoločenstiev až štyroch l …

Martin

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na brehoch Turca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1264, kedy je doložená obec s kostolom svätého Martina. Ležala na obchodnej ceste z Ponitria cez Oravu do Poľska. Preto sa stala centrom obchodu a remesiel. V roku 1340 získava mestské výsady. Napriek tomu sa od polovice 15.storočia vyvíja ako poddanské mestečko, ktoré patrilo panstvu Skl …

Mestské turistické okruhy v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Martin

SUČANY. Mohyla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Južne od obce v masíve vrchu Bukovina /538,2m/ sa našla pravdepodobne stredoveká mohyla. Má hruškovitý pôdorys. …

TOPlist