Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Múzeá v okrese Martin

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Martin. Patrí k najstarším a najväčším organizačným zložkám súčasného Slovenského národného múzea. Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu sú úzko spojené s pôsobením významných osobností našich národných dejín konca 19.storočia (Andrej Kmeť, Andrej Halaša, Ján Petrikovich, Karol A. Medvecký). Predovšetkým zásluhou Andreja Keťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktor …

Náučné chodníky v okrese Martin

NCH GADERSKÁ DOLINA - HRAD BLATNICA Samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Chodník začína neďaleko chatovej osady Gader, prechádza okrajom NPR Tlstá a končí pod hradom Blatnica. Trasa vedie súbežne so žlto značeným turistickým chodníkom //. Dĺžka trasy chodníka je 1,2km, je nenáročná, čas prechodu je individuálny. Zaujímavosti na trase chodníka: výhľady na Tlstú /1.373,3m/, …

Necpaly

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Necpalského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266. Patrila rodu Necpalských. V 16.storočí tu bola evanjelická latinská stredná škola, neskôr artikulárne gymnázium. V roku 1680 tu bolo artikulárne miesto. Počas SNP v rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce pa …

Nolčovo

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží východne od okresného mesta na ľavom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1571.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Pamätné tabule v okrese Martin

BLATNICA. Pamätná tabuľa sídla veliteľstva. Pamiatkový objekt NKP Chata a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1979. Na budove zrubovej chaty v Gaderskej doline v lokalite Brestová je umiestnená pamätná tabuľa sídla veliteľstva partizánskej skupiny počas SNP v 2.svetovej vojne. Osadená bola pravdepodobne v 70.rokoch 20.storočia.   FOLKUŠOVÁ. Pamätná tabuľa zavraždeným občanom. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vy …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Martin

BELÁ-DULICE. Pomník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Pomník padlým v SNP bol v roku 1945 odhalený na cintoríne v obci.   BELÁ-DULICE. Pomník SNP v Belej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Pomník padlým v SNP bol v roku 1964 odhalený na cintoríne v časti Belá.   BLATNICA. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Pamätník postavený v modernistickom slohu v roku …

Pamiatkové územia v okrese Martin

PAMIATKOVÁ ZÓNA KLÁŠTOR POD ZNIEVOM Územie obce bolo 6.2.1996 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA MARTIN Historické jadro mesta bolo 20.10.1994 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V meste sa nachádzajú rôzne námestia. …

Parky v okrese Martin

MARTIN. Národný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Park s historickou zeleňou je súčasťou Národného cintorína. Park bol spolu s cintorínom vybudovaný v 19.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí.   MARTIN. Záturčie. Park pri kaštieli. Park pri Reichlovskom kaštieli, v ktorom sa nachádza zmiešaná lipová aleja.   NECPALY. Park okolo kaštieľa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 19 …

Podhradie

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v podhorí Veľkej Fatry. Leží východne od okresného mesta na brehoch Podhradského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1321. Obec vznikla pod Sučianskym hradom v 15.storočí. Doložená je z roku 1619. Patrila panstvu Sučany a od 19.storočia Nyáryovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, spracúvaním dreva a tkáčst …

TOPlist