Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Predajne v okrese Martin

MTP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Príbovce

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na pravom brehu Turca, na jeho sútoku s Blatnickým potokom.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1230. Poloha obce uprostred Turca spôsobila, že sa tu konali v 17.storočí župné kongregácie. V 18.storočí tu pôsobila tabaková manufaktúra. Počas SNP v roku 1944 prebiehali v okolí obce ťažké boje.   HIS …

Prirodzené vodné plochy v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Rakovo

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na pravom brehu Turca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hrádok zo včasnej doby dejinnej, zo stredoveku a laténu sa nachádza južne od obce na kóte 452,0m (viac v časti Hradiská v okrese Martin).   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

Ratkovo

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Turčianskej kotline na styku Malej a Veľkej Fatry. Leží severovýchodne od okresného mesta na pravom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1489.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Relax v okrese Martin

MTR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Martin

BELÁ-DULICE. Kostol Božieho Tela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranogotický rímsko-katolícky Kostol Božieho Tela bol postavený v období 1222-3.tretina 13.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí a v rokoch 1749 a 1856. Kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom, je jednoloďový a jednovežový. Stojí v časti Belá.   BLATNICA. Kostol svätého Ondreja, apoštola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. …

Rozhľadne v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Martin

MARTIN. Základy kostola. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Základy zaniknutého románskeho kostola (karner, rotunda, krypta) z obdobia 12. až začiatok 13.storočia. Upravované boli v 2.polovici 13.storočia. Nachádzajú sa pri a čiastočne v rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours ma Námestí SNP v Pamiatkovej zóne.   PODHRADIE. Zvyšky pevnôstky. Zvyšky gotickej pevnôstky z 1.polovice 1 …

Sídliská v okrese Martin

BLATNICA. Jaskynné sídlisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Jaskynné sídlisko z obdobia 3.000-2.000 p. n.l. sa nachádza v Gaderskej doline, v doline Konský dol v jaskyni Na Vyhni. …

TOPlist