Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Skalné útvary v okrese Martin

KRÁĽOVA SKALA       Výrazné bralo. V okolí rastie vápnomilná vegetácia. Južne od skaly vyviera spod hrubozrnnej sutiny silný prameň. …

Skanzeny v okrese Martin

MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY Najväčšie slovenské múzeum v prírode. Je situované v lesnom prostredí Jahodníckeho hája. Formou rekonštrukcie sídiel a ich historického prostredia prezentuje ľudové staviteľstvo, bývanie, život a kultúru tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku z 2.polovice 19.storočia a 1.polovice 20.storočia z oblasti Liptova /1976/, Oravy /1971/, Kysúc – Javorníky /1972,1986/ a najnovšie Turca. Prvý zámer výstavby sk …

Sklabiňa

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v podhorí Veľkej Fatry. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1242 a je ňou donácia Bela IV. pre jobagionov Mikulu a Dražka na dnešné územie obce Dražkovce. Obec vznikla na starej komunikačnej tepne, ktorá prechádzala pohorím Veľkej Fatry, pričom za feudalizmu bola podhradím hradu Sklabinského hradu. Patrila hradnému panstvu …

Sklabinský Podzámok

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v podhorí Veľkej Fatry. Leží východne od okresného mesta na brehoch Kantorského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258. Spomína sa v súvislosti s hradom. Samostatná obec sa spomína v roku 1678. Počas SNP v roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj. Fašisti 30.9.1944 vypílili obec i hrad. Obec bola po vojne obnovená.   HISTÓRIA OSÍDLE …

Slovany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a pohoria Žiar. Leží juhozápadne od okresného mesta na brehoch rieky Vríca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252, kedy patrila turčianskemu konventu. V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali olejkárstvom a šafraníctvom, spracúvali ľan a konope. Za 1.ČSR sa zaoberali aj tkáčstvom a rezbárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. …

Sochy a busty v okrese Martin

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM. Socha anjela strážneho. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 2010. Dielo v ľudovo-neskorobarokovom štýle z prelomu 18. a 19.storočia. Nachádza sa na ulici A. Moyzesa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša, biskupa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp. Hranolový stĺp. Socha. Socha anjela strážneho.   KLÁŠTOR POD ZNIEVOM. Socha svätého Floriána. …

Socovce

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na pravom brehu Turca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Turčianske Teplice: Blažovce, …

Šport v okrese Martin

MTŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Martin

MTS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Sučany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží severovýchodne od okresného mesta na ľavom Brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1264, keď kráľ Belo IV. vymenil bývalému zvolenskému županovi Mikovi, synovi Detricha possessio Suchan za Vrbicu. V roku 1321 sa v obci nachádzal hrádok. V stredoveku bola obec strediskom panstva, do ktorého patrili okolité dediny (Konské, …

TOPlist