Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Šútovo

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Turčianskej kotline na styku Malej a Veľkej Fatry. Leží severovýchodne od okresného mesta na pravom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1403. Patrila panstvu Sklabiňa. Do 20.storočia tu mali majetky Révaiovci. Obyvatelia vykonávali strážnu službu v župe. Za 1.ČSR pracovali ako lesníci a železniční robotníci, tiež ako roľníci. Boli tu mlyn …

Synagógy v okrese Martin

TURANY Bývalá budova synagógy postavená v 1.polovici 19.storočia. …

Trebostovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline v podhorí Malej Fatry. Leží juhozápadne od okresného mesta na brehoch Trebostovského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1262. Patrila hontianskemu županovi a hradu Blatnica. Obec bola sídlom jezuitského rádu. Jezuiti naučili miestne obyvateľstvo vyrábať ľanový, konopný a repkový olej.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OP …

Trnovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline v podhorí Malej Fatry. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1233 a 1256.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Turany

  POLOHA. Mesto leží v severovýchodnej časti okresu v Turčianskej kotline v objatí Malej a Veľkej Fatry. Leží severovýchodne od okresného mesta na pravom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1361. V roku 1397 získava mestské výsady. Od 15.storočia sa stáva poddanským mestečkom. V 16.storočí patrila hradu Sklabiňa. Počas SNP v roku 1944 okolí obce prebiehal partizánsky odboj. Štatút mesta …

Turčianska Štiavnička

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v podhorí Veľkej Fatry. Leží východne od okresného mesta na brehoch Kantorského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1474. Od r oku 1527 obec patrila Révaiovcom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Turčianske Jaseno

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline v podhorí Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý záznam o obci je z roku 1249, kedy kráľ daroval za zásluhy najvýchodnejšiu časť jordánskeho územia Tomášovi, Martinovi a Beňovi. Ďalšie písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1255 a 1374. Obec vznikla zlúčením Horného a Dolného Jasena v roku 1971.   HIST …

Turčianske Kľačany

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží severne od okresného mesta na pravom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1403. Patrila hradu Sklabiňa.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko na kóte 425,6m sa nachádza východne od obce. Nález hradiska ľudu púchovskej kultúry.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Turčiansky Ďur

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na ľavom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula okolo kostola svätého Juraja. Doložená je z roku 1332. V roku 1591 získali časť majetkov jezuiti. Do zrušenia rehole patrila panstvu Zniev, koncom 18.storočia miestnej fare.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nb …

Turčiansky Peter

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na ľavom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r oku 1323. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, olejkárstvom a domácim zhotovovaním liečiv. Počas SNP v rokoch 1944-1945 v okolí obce prebiehal partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

TOPlist