Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Martin

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  735,7 km2

Počet obyvateľov:  96 505  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  131,26 ob./km2

Okresné mesto:  Martin

Hranice územia:  Krátkymi úsekmi na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na juhu hraničí s okresom Turčianske Teplice, na severozápade a západe s okresom Žilina, na severovýchode s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Mošovská pahorkatina, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na západe a severe leží celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra), východnú časť okresu pokrýva celok Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec a Šípska Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelok Sokol).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Lipovec (369,0m), celok Turčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 40 obcí.

» Zaujímavosti

Ubytovanie v okrese Martin

MTU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Martin

VN BYSTRIČKA   VN KRPEĽANY Významná vodná nádrž s hydroelektrárňou na rieke Váh, ktorá je súčasťou vážskej kaskády. Bola vybudovaná v rokoch 1951-1957. Účelom vodného diela je výroba elektrickej energie. Dĺžka vzdutia nádrže je 0,6km a maximálna zatopená plocha je 1,26km2. Vodná nádrž je veľmi pekne umiestnená na rozhraní Malej a Veľkej Fatry.   VN SUČANY V roku 1957 bola na rieke Váh postavená vodná nádrž. &nb …

Územia európskeho významu v okrese Martin

DIELNICE /SKUEV0381/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 107,35ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom …

Valča

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline v podhorí Malej Fatry. Leží juhozápadne od okresného mesta na sútoku Valčianskeho a Slovianskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. Patrila hradu Zniev. Bola známa olejkárstvom a šafraníctvom. Počas SNP v roku 1944 v okolí obce prebiehal partizánsky odboj. Časť Brčná bola vypálená vlasovcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hr …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Martin

NP MALÁ FATRA Malá Fatra svojou prírodou, zachovanými spoločenstvami s množstvom chránených, vzácnych, endemických i reliktných druhov organizmov, z ktorý niektoré tu majú západnú hranicu svojho rozšírenia v Karpatoch, patrí k najcennejším krajinným celkom Slovenska. Veľkoplošné chránené územie Malá Fatra bolo vyhlásené za CHKO už v roku 1967. Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bol 18.1.1988 na tomto území vyhlásený Národný park …

Vodná turistika v okrese Martin

NA PLTI STREČNIANSKYM PRIESMYKOM Začiatok plavby plťami najkrajším úsekom Strečnianskeho priesmyku je v Balcierovej na pltisku. Plavba popod skaly Margita a Besná, zrúcaninu Starého hradu a hrad Strečno. Plte premávajú v letnom období. Dĺžka plavby je 7km a končí sa v Strečne, poniže kompy. …

Vodopády v okrese Martin

BORIŠOVSKÝ VODOPÁD Vodopád sa nachádza v NP Veľká Fatra na Belianskom potoku v nadmorskej výške 710m v NPR Borišov. Je vysoký 3,61m. Horninové podložie tvorí vápenec. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu. Nachádza sa pri obci Belá-Dulice.   DOLNÝ PADVIANSKY VODOPÁD Vodopád sa nachádza v NP Veľká Fatra na pravom bezmennom prítoku Selenca v nadmorskej výške 950m v NPR Padva. Je vysoký 2,9m, šírka toku nad vodopádom …

Vojenské stavby v okrese Martin

BLATNICA. Partizánsky bunker. Partizánsky bunker sa nachádza východne pod  vrchom Smrekov /1.441,1m/. Pri ňom je i pamätník.   SKLABINSKÝ PODZÁMOK. Partizánsky bunker Ferkovo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Partizánsky bunker z obdobia SNP bol postavený v roku 1944. Upravovaný bol v rokoch 1974 a 1984. Nachádza sa v Kantorskej doline v lokalite Ferkovo.   SKLABINSKÝ PODZÁMOK. Partizánsky bunker Lipo …

TOPlist