Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Babín

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti v okresu v Oravskej kotline. Leží naľavo od riečky Hruštínka na brehoch Skalnatého potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1564. Obec vznikla na valašskom práv a patrila oravskému panstvu. V 2.polovici 17.storočia počas kuruckých vojen spustla. V 18.storočí obec zasiahla vlna epidémií a vysťahovalectva. V rokoch 1923 a 1934 vyh …

Beňadovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na brehoch Beňadovského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1663. Je to najmladšia oravská dedina. Pôvodná osada vznikla vysťahovaním časti obyvateľstva z obce Ťapešovo na svoje pozemky a poľany. Územie obce bolo zaľudnené až okolo roku 1752.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Bobrov

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline severne od Oravskej priehrady. Leží na brehoch potoka Bobrovec severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1564. Vtedy patrila oravskému panstvu. Vznikla valašskou kolonizáciou. V roku 1818 obec získala mestské výsady. V roku 1918 prebehli v obci nepokoje a v roku 1945 v okolí obce prebiehali ťažké boje počas 2.s …

Breza

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na sútoku Bielej Oravy a riečky Kýčera juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z obdobia okolo roku 1580. Vznikla na valašskom práve a patrila oravskému panstvu. V čase kuruckých vojen v 17.storočí ju bola veľmi spustošená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ …

Chránené stromy v okrese Námestovo

BREST NA CINTORÍNE V KRUŠETNICI Za chránený bol vyhlásený v roku 1984 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, estetického, historického, kultúrno-výchovného a krajinárskeho významu. Brest horský s obvodom kmeňa 384cm, výškou 26m, priemerom koruny 20m a vekom 200 rokov. Rastie v západnej časti cintorína v obci Krušetnica.   BREST NA CINTORÍNE V ORAVSKOM VESELOM Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vede …

Cintoríny v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Námestovo

ORAVSKÁ LESNÁ. Úzkorozchodná lesná železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Začiatkom 20.storočia sa vedenie Oravského komposesorátu rozhodlo riešiť otázku dopravy dreva a za týmto účelom vybudovať lesnú železnice s rozchodom 730mm, schopnú prekonať členitý terén. Lesné úzkorozchodné železnice v tomto období predstavovali modernú ale už osvedčenú technológiu, ktorá sa dobre uplatnila v lesnom prostredí v celej stredn …

Drobná architektúra v okrese Námestovo

ZÁKAMENNÉ. Hraničný kameň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Hraničný kameň lesníka a pedagóga V. Rowlanda /1814-1888/ z roku 1888 sa nachádza v lokalite Panský vrch. …

Galérie v okrese Námestovo

SLANICKÝ OSTROV UMENIA. Námestovo. V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia s parkovou vegetáciou okolo barokového kostola Povýšenia svätého Kríža uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorili …

TOPlist