Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Babín

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti v okresu v Oravskej kotline. Leží naľavo od riečky Hruštínka na brehoch Skalnatého potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1564. Obec vznikla na valašskom práv a patrila oravskému panstvu. V 2.polovici 17.storočia počas kuruckých vojen spustla. V 18.storočí obec zasiahla vlna epidémií a vysťahovalectva. V rokoch 1923 a 1934 vyh …

Beňadovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na brehoch Beňadovského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1663. Je to najmladšia oravská dedina. Pôvodná osada vznikla vysťahovaním časti obyvateľstva z obce Ťapešovo na svoje pozemky a poľany. Územie obce bolo zaľudnené až okolo roku 1752.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Bobrov

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline severne od Oravskej priehrady. Leží na brehoch potoka Bobrovec severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1564. Vtedy patrila oravskému panstvu. Vznikla valašskou kolonizáciou. V roku 1818 obec získala mestské výsady. V roku 1918 prebehli v obci nepokoje a v roku 1945 v okolí obce prebiehali ťažké boje počas 2.s …

Breza

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na sútoku Bielej Oravy a riečky Kýčera juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z obdobia okolo roku 1580. Vznikla na valašskom práve a patrila oravskému panstvu. V čase kuruckých vojen v 17.storočí ju bola veľmi spustošená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ …

Cintoríny v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Námestovo

ORAVSKÁ LESNÁ. Úzkorozchodná lesná železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Začiatkom 20.storočia sa vedenie Oravského komposesorátu rozhodlo riešiť otázku dopravy dreva a za týmto účelom vybudovať lesnú železnice s rozchodom 730mm, schopnú prekonať členitý terén. Lesné úzkorozchodné železnice v tomto období predstavovali modernú ale už osvedčenú technológiu, ktorá sa dobre uplatnila v lesnom prostredí v celej stredn …

Drobná architektúra v okrese Námestovo

ZÁKAMENNÉ. Hraničný kameň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Hraničný kameň lesníka a pedagóga V. Rowlanda /1814-1888/ z roku 1888 sa nachádza v lokalite Panský vrch. …

Galérie v okrese Námestovo

SLANICKÝ OSTROV UMENIA. Námestovo. V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia s parkovou vegetáciou okolo barokového kostola Povýšenia svätého Kríža uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorili …

Historické budovy v okrese Námestovo

ORAVSKÁ JASENICA. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Pamätný dom, budova základnej školy,  zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Pamätný je v súvislosti s kultúrnym pracovníkom, reprezentantom slovanskej vzájomnosti, Martinom Hamuljakom /1789-1859/. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. S …

Hradiská v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist