Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Námestovo

ORAVSKÁ JASENICA. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Pamätný dom, budova základnej školy,  zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Pamätný je v súvislosti s kultúrnym pracovníkom, reprezentantom slovanskej vzájomnosti, Martinom Hamuljakom /1789-1859/. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. S …

Hradiská v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Námestovo

BABÍN. Súbor náhrobníkov. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1966. Súbor náhrobníkov ľudového charakteru z prelomu 19. a 20.storočia. Nachádzajú sa v strednej časti cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník s krížom a reliéfom. Náhrobník s reliéfom Piety, ukrižovaného Krista. Náhrobník s fragmentom reliéfu. Náhrobník s fragmentom reliéfu Piety, Panny Márie a Krista, na podstavci. Ná …

Hruštín

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch riečky Hruštínka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1580. Vznikla valašskou kolonizáciou. V rokoch 1683-1686 bola vyplienená poľsko-litovskými vojskami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Jaskyne v okrese Námestovo

JASKYŇA V BABEJ HORE Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Oravské Beskydy, v Babej hore v nadmorskej výške 1.680m v katastri obce Oravská Polhora.   JASKYŇA V MALEJ BABEJ HORE I Prírodná pamiatka na území Babej hory. Ochrana 60m dlhej rozsadlinovo-rútivej jaskyne vytvorenej v pieskovcoch. Je významná z geologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Oravské B …

Kalvárie v okrese Námestovo

BOBROV Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Kalváriu tvorí ústredná novoklasicistická Kaplnka nanebovzatia Panny Márie z roku 1894. Upravovaná bola v rokoch 1966 a 1984-1987. Je to stavba s centrálnou dispozíciou, kruhovým pôdorysom, je jednopodlažná. Stojí na vrchu Čerchľa.   NÁMESTOVO Pri výstavbe Oravskej priehrady sa zachoval iba ostrov s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorili dominantu …

Kaplnky v okrese Námestovo

BABÍN. Kaplnka klasicistická. Klasicistická kaplnka z 1.polovice 19.storočia.   BOBROV. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Kalváriu tvorí ústredná novoklasicistická Kaplnka nanebovzatia Panny Márie z roku 1894. Upravovaná bola v rokoch 1966 a 1984-1987. Je to stavba s centrálnou dispozíciou, kruhovým pôdorysom, je jednopodlažná. Stojí na vrchu Čerchľa.   BREZA. Kaplnka klasicistická. Klasicistická kaplnka.   …

Kaštiele v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o kaštieľoch v okrese. …

Klin

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží severozápadne od Oravskej priehrady a severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1567 a 1580. Obec vznikla v polovici 16.storočia valašskou kolonizáciou. Patrila oravskému panstvu. V 17.storočí v období kuruckých vojen spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ …

TOPlist