Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Námestovo

BABÍN. Cintorínsky kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1833. Nachádza sa na cintoríne juhovýchodne od kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom pod kríž. Má štvorcový pôdorys. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista.   BABÍN.  Prícestný kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na …

Krušetnica

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej brázde. Leží na sútoku Bielej Oravy a riečky Klinianka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1580 a 1593. Obec vznikla koncom 16.storočia na valašskom práve a patrila panstvu Oravského hradu. V roku 1608 ju postihol veľký hlad a bieda. V 17.storočí bola počas kuruckých vojen spustošená a dočasne spustla. V roku 1917 obec …

Kúpele v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Lokca

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na pravom brehu Bielej Oravy, na jej sútoku s riečkou Hruštínka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1552 a 1554. Vznikla v polovici 16.storočia počas valašskej kolonizácie. Obec trpela drancovaním Bočkajových hajdúchov, častými požiarmi a morom dobytka. Obyvatelia sa zaoberali tkáčstvom, krpčiar …

Lomná

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na brehoch Bielej Oravy juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1600. Koncom 16.storočia bola kolonizovaná valachmi a patrila oravskému panstvu. V čase kuruckých vojen v roku 1618 zostala takmer opustená. V 2.polovici 17.storočia bola vyplienená. V 18.storočí tu stál pivovar a liehovar. Obyvatelia sa zao …

Ľudová architektúra v okrese Námestovo

BABÍN Z 19.storočia sa zachovalo iba niekoľko podmurovaných a podpivničených domov.   BOBROV   Remeselnícky dom č.45. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický remeselnícky dom, plátenícka kúria, postavený v roku 1828. Upravovaný bol v roku 1997. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa na námestí v obci Bobrov 45. Dnes je v ňom reštaurácia, ka …

Maloplošné chránené územia v okrese Námestovo

Babia hora Územie v zóne A v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR Babia hora, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1974. Rezervácia Kotlina pod Babou horou tu bola vyhlásená už v roku 1926 na ochranu horských smrekových lesov. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 504ha. Predmetom ochrany sú typické horské spoločenstvá pralesovitého charakteru (pralesovité jarabinové smrečiny) na najvyššom flyšovom komplexe Západných Karpát, subalpínsk …

Mestské turistické okruhy v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist