Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Mútne

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podbeskydskej brázde. Leží na brehoch riečky Mútnik severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1647 a 1659. V roku 1647 bola založená a bola poddanskou obcou Oravského hradu. Koncom 17,.storočia veľmi schudobnela. V roku 1728 tu pracoval píla a tri mlyny.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA N …

Múzeá v okrese Námestovo

ORAVSKÁ LESNÁ. Oravská lesná železnica Tanečník - Beskyd. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Začiatkom 20.storočia sa vedenie Oravského komposesorátu rozhodlo riešiť otázku dopravy dreva a za týmto účelom vybudovať lesnú železnice s rozchodom 730mm, schopnú prekonať členitý terén. Lesné železnice v tomto období predstavovali modernú ale už osvedčenú technológiu, ktorá sa dobre uplatnila v lesnom prostredí v celej strednej …

Námestovo

POLOHA. Mesto leží vo východnej časti okresu v Oravskej Kotline. Leží západne od Oravskej priehrady.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1557. Vznikla na valašskom práve „ius valachale“ v roku 1556 pričinením F. Thurzu. Jej prvými obyvateľmi boli prisťahovalci z dedín z okolia Oravského hradu. Pôvodná osada patrila Oravskému hradu. V roku 1672 sa obyvatelia obce zúčastnili na povstaní G. Piku. V 18.s …

Náučné chodníky v okrese Námestovo

LESNÝ NÁUČNÝ CHODNÍK V ORAVSKEJ LESNEJ Chodník v CHKO Horná Orava. Samoobslužný, okružný, peší, letný náučný chodník s lesníckym a prírodovedným zameraním. Je nenáročný. Východisko je v Oravskej Lesnej, pri autobusovej zastávke neďaleko obecného úradu za základnou školou. Chodník pokračuje na križovatku s asfaltovou cestou Vyhliadka. Ďalej do lokality pod Rusnáčkou a späť do Oravskej Lesnej. Chodník je dlhý 32,7km s prevýšením 120m a …

Novoť

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podbeskydskej brázde. Leží na brehoch riečky Klinianka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1691 a patrila Oravskému hradu. Pôvodne sa nazývala Jurkov. Obec má laznícky charakter.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   T …

Oravská Jasenica

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch riečky  Veselianka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1588. Obec vznikla koncom 16.storočia. V roku 1683 bola spustošená poľsko-litovskými vojskami. V rokoch 1739-1742 obec zasiahla morová epidémia a mor vyľudnil takmer celú obec. V roku 1957 obec vyhorela, zhorelo vtedy 57 domov. &n …

Oravská Lesná

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na brehoch Bielej Oravy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1732. Obec založil gróf Juraj Erdődy. Návrh na založenie obce predložil Juraj Erdődy ml. na porade panstva. Právne začala obec existovať 23.7.1731, kedy na generálnej župnej kongregácii vo Veličnej vydali zakladaciu listinu obce. Z …

Oravská Polhora

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podbeskydskej brázde. Leží na brehoch riečky Polhoranka severne od okresného mesta. Je najsevernejšou obcou Slovenska.   HISTÓRIA. Názov obce pochádza od toho, že jej chotár sa rozkladal do polovice Babej hory, po hranicu s Poľskom. Patrí medzi najstaršie obce v oblasti, je zaznamenaná na mapke z prieskumu soľných prameňov pod Babou horou z roku 1550 (Pagus Polgora). Obec je r …

Oravské Veselé

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej brázde. Leží na sútoku riečok Veselinanka a Mútnik severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1629. Bola založená ako poddanská obe oravského panstva. Okrem roľníctva a dobytkárstva sa obyvatelia zaoberali obchodom a výrobou ľanového oleja.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJS …

Pamätné tabule v okrese Námestovo

NÁMESTOVO. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslavovi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätná tabuľa básnika Pavla Országha Hviezdoslava /1849-1921/ je osadená na budove na ulici Hviezdoslavova 18.   ORAVSKÁ JASENICA. Pamätná tabuľa M. Hamuljakovi. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Na budove základnej školy v obci Oravská Jasenica 126 je od roku 1929 osadená pamätná tabuľa ro …

TOPlist