Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Námestovo

HRUŠTÍN. Pomník obetiam SNP. Pomník obetí bojov v SNP stojí v doline riečky Hruštínka v lokalite Zábava.   MÚTNE. Rowlandov kameň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pamätník, Rowlandov kameň, bol osadený v 70.rokoch 19.storočia. Pamätník lesníka a pedagóga Viliama Rowlanda /1814-1888/ stojí v lokalite Grúniky. Tiež pamätník lesníkom, ktorí v týchto lesoch slúžili.   NÁMESTOVO. Pomník A. Bernoláka. Nár …

Pamiatkové územia v okrese Námestovo

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o parkoch v okrese. …

Predajne v okrese Námestovo

NOP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Rabča

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na sútoku riečky Polhoranka a Rabčického potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1550 a 1594. Vtedy sa prvýkrát spomína valašská osada, ktorá bola majetkom oravského panstva. Obec bola v 16.storočí kolonizovaná Valachmi. V 2.polovici 17.storočia za kuruckých vojen dočasne spustla. Časté drancov …

Rabčice

POLOHA. Obec leží  v severnej časti okresu v Podbeskydskej brázde. Leží na brehoch Rabčického potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla osídlením obyvateľmi z obce Rabča ako osada založená na valašskom práve, čo potvrdil v roku 1616 J. Thurzo.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Náleziská štiepaných kamenných nástrojov zo záveru staršej doby kamennej /10.000-9.000 p. n.l./, ktoré dokladajú pobyt pravek …

Relax v okrese Námestovo

NOR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Námestovo

BABÍN. Kostol Ducha Svätého. Funkcionalistický rímsko-katolícky farský Kostol Ducha Svätého bol postavený v roku 1933 na mieste starého dreveného kostola z roku 1666, ktorý v roku 1930 zbúrali. Vnútorné zariadenie pochádza z pôvodného kostola.   BEŇADOVO. Kostol svätého Jozefa, robotníka. Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 20.storočí.   BOBROV. Kostol svätého Jakuba staršieho. …

TOPlist