Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Ťapešovo

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na pravom brehu Bielej Oravy južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1580. V 16.storočí bola kolonizovaná Valachmi. V 17.storočí dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Ubytovanie v okrese Námestovo

NOU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Námestovo

VODNÁ NÁDRŽ ORAVA Najväčšia slovenská viacúčelová vodná nádrž vznikla umelým prehradením rieky Orava. Dôvodom jej výstavby boli často sa opakujúce veľké povodne. Prvý návrh vybudovania priehrady pochádza z roku 1730. Realizovať sa začal až projekt vypracovaný v rokoch 1940-1941. Vybudovaná bola v roku 1954. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Hámre, Ľavkov, Osada Slanica, Ústie a časť Námestova a Bobrova. Oravská priehrada má rozlohu …

Územia európskeho významu v okrese Námestovo

BABIA HORA /SKUEV0189/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 503,94ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110 …

Vasiľov

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch riečky Hruštínka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1554. Obec vznikla na valašskom práve.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Vavrečka

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží južne od Oravskej priehrady a južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. V tom čase obec vznikla pod názvom Zigmundka. V 16.storočí bolo územie obce kolonizované Valachmi. V 17.storočí počas kuruckých vojen dočasne spustla. V roku 1696 celá vyhorela. Obyvatelia okrem chudobného poľnohospodárstva hľadali o …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Námestovo

CHKO HORNÁ ORAVA Nachádza sa v najsevernejšej časti Slovenska. Vyhlásená bola 12.7.1979. Rozloha 70.333ha. V roku 2003 boli prehodnotené a upravené jej hranice, z územia boli vyňaté intravilány a najbližšie okolie obcí a bola realizovaná zonácia oblasti. Podľa povahy prírodných hodnôt sa územie člení na zóny A, B, C a D. Najvzácnejšie územia boli vyčlenené do zóny A s rozlohou 1.263ha a najprísnejším 5.stupňom ochrany. V zóne B s roz …

Vodná turistika v okrese Námestovo

VYHLIADKOVÁ PLAVBA LOĎOU Vyhliadková plavba loďou zo Slanickej Osady na Slanický ostrov umožňuje vidieť expozíciu ľudového umenia Oravy v kostole a lapidárium na ostrove. …

TOPlist