Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Námestovo

Poloha:  Leží v severnej časti Žilinského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Na území okresu sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová pri obci Oravská Polhora (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  690,5 km2

Počet obyvateľov:  62 448  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,22 ob./km2

Okresné mesto:  Námestovo

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Čadca, na juhu s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Tvrdošín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Juhovýchod okresu zasahuje celok Oravská kotlina (podcelok Hruštínske podolie), ktorý patrí do Podhôľno-magurskej oblasti. Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu pokrýva celok Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina) a celok Podbeskydská brázda, severozápad celok Oravské Beskydy (podcelky Babia hora, Ošust, Pilsko a Polhoranská vrchovina) a juhozápad celok Oravská Magura (podcelky Budín, Kubínska hoľa a Paráč).

Najvyšší bod:  Babia hora (1 724,9m), celok Oravské Beskydy, podcelok Babia hora.

Najnižší bod:  Hladina vodnej nádrže Orava na hranici okresu pri Námestove, časť Slanická Osada (601,0m), celok Oravská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 23 obcí.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Námestovo

VODOPÁD NA BYSTREJ Vodopád sa nachádza v CHKO Horná Orava v Oravských Beskydách. Na toku Bystrá v nadmorskej výške 985m sa nachádza vodopád vysoký 1,2m. Šírka toku nad vodopádom je 4m. Podložie tvoria flyšové horniny. Sú to vlastne tri malé stále vodopády na asi 200m dlhom úseku toku pri obci Oravská Polhora. …

Vojenské stavby v okrese Námestovo

ORAVSKÁ POLHORA. Zvyšky bunkrov. Zvyšky bunkrov z vybudovaného obranného systému zákopov a bunkrov od Bobrova až po Čadcu z obdobia 2.svetovej vojny. …

Výrobné stavby v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Významné stromy v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zákamenné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na ľavom brehu Bielej Oravy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1615. Začiatkom 17.storočia bola kolonizovaná Valachmi a patrila oravskému panstvu. Obec s kopaničiarskym charakterom. V čase kuruckých vojen v 2.polovici 17.storočia bola vyplienená a dočasne spustla. Obec bola jedným zo stredísk reka …

Zubrohlava

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na ľavom brehu riečky Polhoranka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1588. Bola založená koncom 16.storočia valašskou kolonizáciou a patrila oravskému panstvu. Počas kuruckých vojen spustla, viackrát ju postihli živelné pohromy. Hlavným zdrojom obživy obyvateľov bolo plátenníctvo. Začiatkom 20.storočia tu …

Zvonice v okrese Námestovo

BEŇADOVO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v rokoch 1764-1769. Upravovaná bola v 19.storočí a v roku 1999. Solitérna stavba má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Zvon v nej pochádza z roku 1780. Stojí na severovýchodnom okraji obce.   SIHELNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Cintorínska drevená zvonica po …

TOPlist