Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Žilina

DOLNÁ TIŽINA. Kamenný most. Kamenný most z roku 1830.   ŽILINA. Colnica. Národná kultúrna pamiatka Colnica a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v kolónii celulózky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Colnica. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1763. Upravovaný bol v rokoch 1905, 1975-1983 a 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. V budove sa nachádzala kráľovská …

Dražkovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Sklabinského potoka.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1242 a 1266. Obec vznikla na bývalej kráľovskej zemi. Patrila drobným zemianskym rodinám. Počas SNP v roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Drobná architektúra v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Čadca

ČIERNE. Nástenná maľba. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Historizujúca nástenná maľba anjelov z obdobia okolo roku 1930. Jej autorom je Jozef Hanula. Nachádza sa v rímsko-katolíckom Kostole svätého Ignáca z Loyly.   KRÁSNO NAD KYSUCOU. Nástenná maľba. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Historizujúca nástenná maľba Krista, Panny Márie a Najsvätejšej Trojice z obdobia okolo roku 1930. Autorom je Jo …

Drobná architektúra v okrese Dolný Kubín

LEŠTINY. Kryté schodisko. Pri drevenom kostole v obci sa nachádza kryté vstupné schodisko.   ORAVSKÝ PODZÁMOK. Pranier. Pamiatkový objekt NKP Oravský hrad vyhlásený v roku 1961. Nachádza sa v severozápadnej časti juhovýchodného nádvoria prvého predhradia Oravského hradu. …

Drobná architektúra v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ TRNOVEC. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný pranier, stĺp hanby, pochádza zo 17.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v starom centre obce severne od kostola. …

Drobná architektúra v okrese Martin

NECPALY. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa pred juhozápadnou fasádou Justovského kaštieľa v parku s historickou zeleňou.   SUČANY. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kamenný pranier, stĺp hanby, z 30.rokov 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1945, v 2.polovici 20.storočia a v roku 2000. Má kruhový pôdorys a stojí pred ev …

Drobná architektúra v okrese Námestovo

ZÁKAMENNÉ. Hraničný kameň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Hraničný kameň lesníka a pedagóga V. Rowlanda /1814-1888/ z roku 1888 sa nachádza v lokalite Panský vrch. …

Drobná architektúra v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

TOPlist