Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Blažovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu Turca severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1266 kedy sa spomína osada Bodovice. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1343.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM O …

Bobrov

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline severne od Oravskej priehrady. Leží na brehoch potoka Bobrovec severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1564. Vtedy patrila oravskému panstvu. Vznikla valašskou kolonizáciou. V roku 1818 obec získala mestské výsady. V roku 1918 prebehli v obci nepokoje a v roku 1945 v okolí obce prebiehali ťažké boje počas 2.s …

Bobrovček

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Petruška severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1231. Patrila hradu Likava, neskôr Okolicsányiovcom. Obyvatelia v minulosti vyrábali smolu, boli známi ako dobrí tesári, šindliari a výrobcovia domáceho riadu. V rokoch 1944-1945 v okolí obce prebiehal partizánsky odboj. V roku 1946 obec vyhorela. …

Bobrovec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1231. Patrí k najstarším obciam na Liptove. Názov obce motivoval výskyt bobrov v miestnom potoku. V roku 1482 kráľ Matej Korvín potvrdil obec ako mestečko, kde sa rozvíjal murársky cech, výroba domáceho plátna a modrotlače. Začiatkom 20.storočia sa veľa obyvateľov vys …

Bobrovník

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza údajne z roku 1273. Doložená je od roku 1332, pôvodne bola služobníckou osadou varovčíkov bobrov. V 16.storočí bola zemianskou dedinou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Bodorová

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Dolinka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1265. Počas SNP v roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE …

Borcová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od sútoku riek Dolinka a Čierna voda, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1301 a1302.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okre …

Breza

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na sútoku Bielej Oravy a riečky Kýčera juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z obdobia okolo roku 1580. Vznikla na valašskom práve a patrila oravskému panstvu. V čase kuruckých vojen v 17.storočí ju bola veľmi spustošená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ …

Brezany

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1295 a 1393. V 17.storočí v blízkosti obce boli udržiavané tri rybníky, ktoré patrili hradu Lietava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález pohrebísk ľudu lužickej kultúry a sídliska z obdobia ľudu púchovskej kultúry.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A  …

Brezovica

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej kotline, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce pochádza z roku 1317. Prvá písomná zmienka je z roku 1580. V tom roku bola založená Thurzovcami presídlením obyvateľov z Trstenej na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 ju spustošili poľsko-litovské vojská. Obyvatelia sa zaoberali roľníctv …

TOPlist