Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Brieštie

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v pohorí Žiar. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1382 a 1392. V roku 1945 počas 2.svetovej vojny bola čiastočne vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   …

Budiš

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na rozhraní pohoria Žiar a Turčianskej kotliny. Leží na brehu riečky Jasenica západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o vtedy malej obci pochádza z roku 1616. Bola zemianskou obcou Horváthovcov, neskoršie Bakovských. V obci bola píla a mlyn. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a tkáčstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Budovy v okrese Žilina

NEDEDZA. Hostinec. Klasicistická budova hostinca z 1.polovice 19.storočia.   RAJEC. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná budova starej katolíckej fary, pastoračné centrum, bola postavená v roku 1657. Upravovaná bola v rokoch 1736,1749, v 19.storočí a v rokoch 1922 a 2000. Neskôr bola barokovo upravená. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí pri kostole n …

Bukovina

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Sestrč severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1297. Obec vznikla po roku 1353. Súčasťou obce sú osady Jánošovce a Dušany.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nad sútokom Anenského potoka a Sestrče sa nachádzalo púchovské a stredoveké sídlisko. Cez obec a ďalej Sestrčskou dolinou vied …

Bystrička

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží juhozápadne od okresného mesta na rieke Bystrička.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258. Patrila hradu Blatnica. V obci mal svoje letovisko prvý československý prezident T. G. Masaryk. Počas SNP v roku 1944 prebiehali v okolí obce ťažké boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko Hrádok z včasnej doby …

Bytča

  POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí, v Bytčianskej kotline, na brehoch rieky Váh.   HISTÓRIA. Pred rokom 1223 patrila prvá polovica majetku Bytče nitrianskemu biskupstvu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1234, kedy sa spomína ako terra Bycha. Rode, Boleslav, Kračun a Mykud predali druhú polovicu svojho majetku Bytča nitrianskemu biskupovi Jakubovi za 24 hrivien striebra. V roku 1378 dostala Bytča výsady …

Bytové domy v okrese Žilina

ŽILINA. Dolný val 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Secesný nájomný bytový dom postavený po roku 1912. Upravovaný bol v polovici 20.storočia a v roku 1999. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Staviteľmi boli Bert a Kovács z Trenčína. Chodbový nárožný dom sa nachádza na ulici Dolný val 1 na nároží s ulicou Farská 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   ŽILINA. Hodžova …

Bziny

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na ľavom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1343. V 16.storočí bola obec kolonizovaná valachmi. Do roku 1993 bola obec mestskou časťou Dolného Kubína. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Čadca

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Javorníkov, Turzovskej vrchoviny, Kysuckých Beskýd a Jablunkovského medzihoria, na sútoku riek Kysuca a Čierňanka.   HISTÓRIA. Územie dnešného mesta začali prví valasi osídľovať niekedy v rokoch 1526-1540 počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie. Prvá zmienka o obci je z roku 1589. V roku 1565 už existovala organizovaná osada „dorf Tzaczka“. Spory o  …

Chlebnice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v kotlinke medzi Oravskou vrchovinou a Skorušinskými vrchmi.  Leží na sútoku Chlebnického a Malatinského potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pred rokom 1556 na valašskom práve. Z toho roku je aj prvá písomná zmienka o obci. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1564. V rokoch 1929 a 1932 obec vyhore …

TOPlist