Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Žilina

BOROVICE V TERCHOVEJ Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre borovice hladkej. Prvá má obvod kmeňa 222cm, výšku 22m a priemer koruny 10m. Druhá má obvod kmeňa 212cm, výšku 21m a priemer koruny 10m. Oba stromy majú vek 150 rokov. Exot pôvodne zo Severnej Ameriky. Je to ojedinelý výskyt na území okresu. Rastú na cintoríne.   BREST V KAMENNEJ PORUBE Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Brest horský s obv …

Čičmany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na brehoch rieky Rajčanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1200. Obec založili v roku 1272. Prvá listina, ktorá sa bezprostredne zmieňuje o obci pochádza z roku 1393. V období 2.svetovej vojny v okolí obce prebiehal partizánsky odboj a obec bola vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Čierne

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na brehoch rieky Čierňanka. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená počas valašskej kolonizácie. Prvá zmienka pochádza z roku 1645 a bola v majetku budatínskeho pantsva. Od roku 1662 patrila panstvu Strečno. V roku 1938 bola obsadená Poliakmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: V …

Čimhová

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch rieky Oravica východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1438.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Cintoríny v okrese Bytča

BYTČA. Židovský cintorín.   JABLONOVÉ. Starý cintorín. Starý cintorín s náhrobnými kameňmi sa nachádza naľavo od cesty pred obcou. Stojí na ňom socha svätého Jána Nepomuckého. …

Cintoríny v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Dolný Kubín

VELIČNÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín okolo kostola vznikol v 14.storočí. Pochovávalo sa na ňom v 15.-19.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.   VYŠNÝ KUBÍN. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Žiarové praveké pohrebisko v lokalite Za skalami. Južne pod Tupou skalou sa nachádzalo jedno z naj …

Cintoríny v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Symbolický cintorín. Symbolický cintorín sa nachádza severne od vrchu Ostredok /1.167,4m/ nad Demänovskou dolinou. Je venovaný obetiam hôr.   KRÁĽOVA LEHOTA. Lesnícky cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Lesnícky cintorín bol zriadený okolo roku 1803. Nachádza sa v časti Čierny Váh v areáli rímsko-katolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice. Nachádzajú sa tu zaujímavé náhrobn …

Cintoríny v okrese Martin

MARTIN. Pamätný národný cintorín. Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Pamätný národný cintorín bol založený na začiatku 19.storočia ale celonárodný význam získal v 2.polovici 19.storočia, v období keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Nachádza sa na Sklabinskej ceste. Na cintoríne sú pochovaní poprední spisovatelia, básnici, dramatici …

TOPlist