Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Divina

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná správa obci je z roku 1325.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti obce nález brúseného nástroja z neskoršej doby kamennej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Divina Lúky …

Divinka

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1393.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti kaplnky sa našlo sídlisko z doby rímskej. Výšinné hradisko v lokalite Veľký vrch /530,6m/ severozápadne od obce (viac v časti Hradiská v okrese Žilina).   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člov …

Dlhá nad Kysucou

POLOHA. Obec sa rozprestiera v podobe viacerých osád v juhozápadnej časti okresu na severných svahoch Javorníkov. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Do roku 1948 bola obec súčasťou obce Dlhé Pole. V rokoch 1948-1954 bola súčasťou Turzovky. Samotná obec vznikla v roku 1954, kedy sa oddelila od Turzovky.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Ko …

Dlhá nad Oravou

POLOHA. Obec leží  v severovýchodnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží  na pravom brehu rieky Orava severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1420. Obec bola poddanskou obcou Oravského hradu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 bola vyplienená poľsko-litovskými vojskami ale začiatkom 19.storočia už mala viac ako 1.000 obyvateľov. Po 1.svetovej vojne v obci došlo k veľkém …

Dlhé Pole

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží na rieke Dlhopoľka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1320.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dlhé Pole Forbaky-Klukany Kravárska Stolečné   …

Dolná Tižina

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1439. Patrila panstvu Starý hrad, neskôr panstvu Strečno. V roku 1598 v obci pracoval mlyn. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, dnes pracujú v priemyselných podnikoch v Žiline a v Martine.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Dolný Hričov

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží na ľavom brehu Váhu západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V roku 1921 obec vyhorela. V roku 1992 sa zlúčili obce Dolný Hričov a Peklina a vytvorili miestne časti obce Dolný Hričov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &n …

Dolný Kalník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1255 a 1355. Počas SNP v rokoch 1943-1945 prebiehali v okolí obce ťažké partizánske boje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolný Kubín

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine, na brehoch rieky Orava.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1314. Ďalej sa spomína v roku 1323. Názov Kubín sa prvýkrát spomína v roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil zmenu majetkov a získanie osady Vyšný Kubín zemepánom z Liptovskej Revúcej. Z toho vyplýva, že v tomto období musel existovať aj Dolný Kubín. Pres …

Dolný Vadičov

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Kysuckej vrchovine. Leží na brehoch Vadičovského potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1359 a prvá písomná zmienka je z roku 1419. Bola založená na klčovisku a patrila rodinám Rudinskovcov a neskôr, v roku 1515, panstvu Strečno.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

TOPlist