Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Liptovský Mikuláš

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Partizánske bunkre. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Súbor štyroch partizánskych bunkrov v dolinke Krčahovo. Boli postavené v roku 1944 počas 2.svetovej vojny. Upravené boli v rokoch 1964 a 1990. Bunkre majú obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, sú jednopodlažné.   LIPTOVSKÁ PORÚBKA. Partizánske bunkre. Južne od Brtkovice v smere na vrch Slemä /1.513,7m/ sa nachádzajú zvyšky pa …

Vojenské stavby v okrese Martin

BLATNICA. Partizánsky bunker. Partizánsky bunker sa nachádza východne pod  vrchom Smrekov /1.441,1m/. Pri ňom je i pamätník.   SKLABINSKÝ PODZÁMOK. Partizánsky bunker Ferkovo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Partizánsky bunker z obdobia SNP bol postavený v roku 1944. Upravovaný bol v rokoch 1974 a 1984. Nachádza sa v Kantorskej doline v lokalite Ferkovo.   SKLABINSKÝ PODZÁMOK. Partizánsky bunker Lipo …

Vojenské stavby v okrese Námestovo

ORAVSKÁ POLHORA. Zvyšky bunkrov. Zvyšky bunkrov z vybudovaného obranného systému zákopov a bunkrov od Bobrova až po Čadcu z obdobia 2.svetovej vojny. …

Vojenské stavby v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ OSADA. Guľometné opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Dve guľometné opevnenia z bojov z obdobia SNP z roku 1944. Upravované boli v rokoch 1969-1974. Nachádza sa severne od obce pri hlavnej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Guľometné opevnenie, guľometný uzáver. Má pôdorys v tvare U. Guľometné opevnenie, guľometný uzáver. Má pôdorys v tvare V. …

Vojenské stavby v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Tvrdošín

TVRDOŠÍN. Opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Zvyšky novovekého bastiónového opevnenia z obdobia 17.-18.storočie s polygonálnym pôdorysom sa nachádzajú v lokalite Šance, Dielec. …

Vojenské stavby v okrese Žilina

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vrícko

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v objatí Malej Fatry a pohoria Žiar. Leží juhozápadne od okresného mesta na brehoch rieky Vríca.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1505 a 1594. Obec vznikla v 14.storočí a patrila jezuitom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MES …

TOPlist