Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Vrútky

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Turčianskej kotliny a Malej Fatry. Leží severozápadne od okresného mesta na sútoku Váhu a Turca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1255. Je doložená ako obec zemanov Vrútockých-Ruttkayovcov. V rokoch 1870-1872 bola cez obec vybudovaná železničná trať Žilina – Košice a v rokoch 1872-1875 železničná trať Vrútky – Zvolen. V obci boli vtedy založené že …

Východná

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na rozmedzí Kozích chrbtov a Liptovskej kotliny. Leží na pravom brehu Váhu, na brehoch riečky Východnianka, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1269. Obec vznikla v 2.polovici 13.storočia. Podstatne ju ovplyvnilo osídlenie zo Spiša. Od roku 1469 patrila panstvu Liptovský Hrádok. Od 16.storočia sa tu rozvíjalo dobytkárstvo. Rozvíjal sa …

Výrobné stavby v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o ostatných stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Čadca

NOVÁ BYSTRICA. Drevený mlyn.   STARÁ BYSTRICA. Pece železiarne. V roku 1767 tu bola postavená železiareň. Zanikla koncom 18.storočia. Dodnes sa zachovali tri pece, hámre. …

Výrobné stavby v okrese Dolný Kubín

KRIVÁ. Drevený mlyn. Zreštaurovaná budova mlyna postavená v roku 1898. Technická pamiatka. …

Výrobné stavby v okrese Kysucké Nové Mesto

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Pivovar. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Pôvodne neskororenesančná budova pivovaru bola postavená okolo rokov 1650-1670. Upravovaná bola koncom 18.storočia, v 70.-80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1998-1999. Solitér má štvorcový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí v Pamiatkovej zóne na križovatke ulíc Pivovarská 2 a Kysucká. …

Výrobné stavby v okrese Liptovský Mikuláš

KVAČANY. Vodný mlyn. Gejdošovský mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v Kvačianskej doline v lokalite Oblazy 97. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Drevený vodný, Gejdošovský, tzv. Horný mlyn, bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1981-1987. Má obdĺžnikový pôdorys, tropriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Hospodárska stavba. …

Výrobné stavby v okrese Martin

BLATNICA. Sýpka pri dome č.9. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Kamenná sýpka v ľudovom štýle z 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.9.   BLATNICA. Sýpka pri dome č.11. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Kamenná sýpka v ľudovom štýle z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obd …

Výrobné stavby v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Ružomberok

LIKAVKA. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. V súčasnosti barokový vodný (Likavský) mlyn bol postavený z kameňa v roku 1435. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v rokoch 1974, 1979 a 1983. Dvojpodlažná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská na juhovýchodnom okraji obce.   LIPTOVSKÁ LÚŽNA. Drevené mlyny.   ĽUBOCHŇA. Vodná elektráreň. Národ …

TOPlist