Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Výrobné stavby v okrese Turčianske Teplice

IVANČINÁ. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn s areálom vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa západne od časti Dvorec na tzv. Mlynskom ostrove. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Zrubový vodný mlyn, tzv. Mlyn Jančoškovcov, bol postavený v tretine 19.storočia. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia, v roku 1939, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2013. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, štvorpriestorov …

Výrobné stavby v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ. Železiareň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bývalá železiareň, zrúcanina vysokej pece, z roku 1836. Postavená bola v klasicistickom slohu. Mala obdĺžnikový pôdorys. Františkova huta, vysoká pec, sa nachádza za obcou v smere na Zuberec. Dnes múzeum v prírode. …

Výrobné stavby v okrese Žilina

LIETAVSKÁ LÚČKA. Cementáreň. Cementáreň postavená v roku 1901.   VARÍN. Vápenka. Vápenka.   ŽILINA. Elektráreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Nachádza sa na ulici Republiky 5. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Administratívna budova. Funkcionalistická stavba bola postavená v rokoch 1941-1943. Upravovaná bola v rokoch 2008-2009. Nárožná štvorpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením, dvo …

Vyšná Boca

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Nízkych Tatrách. Leží v Bocianskej doline, na brehoch riečky Boca, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1470, ďalšia zmienka z roku 1552. Pôvodne bola administratívnou súčasťou Nižnej Boce. V polovici 19.storočia sa odčlenila z bývalých obcí Kráľovská a Svätojánska Boca. Do roku 1911 v obci prosperovalo baníctvo. V chotári sa dolovalo železo, zlat …

Vyšný Kubín

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Oravskej vrchovine pod severnými svahmi CHočských vrchov. Leží na sútoku Jasenovského a Leštinského potoka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1325. Od roku 1355 bola zemianskou dedinou a majetkom zemana.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Výšinné hradisko Tupá a Ostrá skala (viac v časti Hradiská v okrese Dolný Kubín). Žiarové pohrebi …

Vysoká nad Kysucou

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Javorníkov a Turzovskej vrchoviny, v Hornokysuckom podolí. Leží na brehoch rieky Kysuca juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla valašským a kopaničiarskym osídlením. Samotná obec vznikla vydelením z chotára Turzovky ako súčasť bytčianskeho panstva. Doložená je z roku 1619. Z obce odišlo veľa obyvateľov za prácou do sveta, najmä ako drot …

Významné stromy v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

TOPlist