Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Záhrady v okrese Bytča

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Dolný Kubín

Nemáme žiadne  informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Kysucké Nové Mesto

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovská Ondrášová. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Záhrada s historickou zeleňou bola zriadená v 1.polovici 19.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne v lokalite Pod Čerencom pri renesančnej kúrii.   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Okoličné. Kláštorná záhrada pri kláštore františkánov v Okoličnom. …

Záhrady v okrese Martin

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM. Kláštorná záhrada. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prírodno-krajinárska kláštorná záhrada s historickou zeleňou a lipovou alejou z 18.storočia. Nachádza sa v pamiatkovej zóne pri premoštrátskom kláštore na ulici Gymnaziálna. Okolo záhrady je fragment murovaného oplotenia s drevenou výplňou z konca 19.storočia.   MARTIN. Záhrada pri 1.sídle Matice slovenskej. Národná kultúrna pamiatk …

Záhrady v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist